เทศบาลเมืองหนองคาย จับมือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี นำชุดอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล ฉีดพ่นละอองน้ำริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย โดยจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 66

วานนี้ (23 มีนาคม 66) เทศบาลเมืองหนองคาย ได้ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี นำโดยนายอลงกรณ์ รัชตเมธี รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และนายสังวาลย์ ริมเขาใหญ่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้นำชุดอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล มาฉีดพ่นละอองน้ำ เริ่มจากลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง บริเวณชุมชนหายโศก ไปจนถึงลานวัฒนธรรม หน้าวัดลำดวน ซึ่งเป็นพื้นที่ของตลาดแคมของ ที่มีในทุกเย็นวันเสาร์


การฉีดพ่นละอองน้ำครั้งนี้ เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย และเพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 โดยตั้งเป้าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือไม่เกิน 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2566 – 29 มีนาคม 2566 อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน


สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในจังหวัดหนองคาย จากรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบรรยากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองถิ่น ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย พบมีปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพติดต่อกันหลายวันแล้ว.

แสดงความคิดเห็น