เทศบาลเมืองหนองคาย จับมือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี นำชุดอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล ฉีดพ่นละอองน้ำริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย โดยจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 66 เน้นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น สวนสาธารณะ และลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง


นายสังวาลย์ ริมเขาใหญ่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดหนองคายมีปริมาณสูง นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ให้เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับสำนักงาน ปภ.หนองคาย และได้ประสานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี เข้ามาแก้ไขปัญหา โดยเทศบาลเมืองได้มีจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ขึ้น


สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย และเพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพของ

ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 โดยตั้งเป้าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือไม่เกิน 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำด้วยชุดอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล (LUF 60) ในระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2566 อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนสถานที่ในการฉีดพ่นนั้นจะเน้นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น สวนสาธารณะ และลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่มีประชาชนออกมาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ได้ให้รถดับเพลิงและรถน้ำของเทศบาลเมืองหนองคาย นำน้ำไปฉีดพ่นและรดน้ำผิวถนน ทั้งสายหลัก สายรอง และถนนรอบเมือง เพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองอีกด้วย


รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้ฝากเตือนประชาชน หากปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกิน 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอฝากให้ทุกคนรักษาสุขภาพของตนเองด้วย ทางเทศบาลเมืองหนองคาย ก็จะพยายามทุกวิถีทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และฝากถึงประชาชนเนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนจัดติดต่อกันหลายวัน อีกทั้งมีฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านถูกลมพัดข้ามมา สังเกตได้ในช่วงเช้าที่ริมฝั่งโขง จะมีฝุ่นควันปกคลุมหนาจนมองไม่เห็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน จึงขอความร่วมมือจากทุกคน งดการเผาตอซังข้าวและหญ้าแห้ง เพราะจะให้เกิดไฟไหม้ลุกลามได้ง่าย อีกทั้งยังทำให้มีฝุ่นควันเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ส่งผลต่อสุขภาพอีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น