พายุฤดูร้อนพัดถล่มหนองบัวลำภูหน่วยงานเร่งมอบสิ่งของช่วยเหลือแล้ว

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนบดี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายณัฐกร บุษราคัม หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และนายสุนันท์ ชายมัน เจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย อันเนื่องมาจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้


เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่หมู่ที่ 7,8,9 ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 4 ครัวเรือน เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่หมู่ที่ 1,2,5,6,7,10 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 32 ครัวเรือน รวม 2 อำเภอ 9 หมู่บ้าน 36 ครัวเรือน


เป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย โดยการมอบเงินสด ถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค-บริโภค พร้อมทั้งได้ปลอบขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ,ปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และปกครองอำเภอศรีบุญเรือง


โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้.

แสดงความคิดเห็น