Sky walk เปิดให้เข้าเยี่ยมชม เพื่อทดสอบและประเมินการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2566 โดยกำหนดไม่เกิน 500 คน/วัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. 🔴 การจอง

 

Sky walk เปิดให้เข้าเยี่ยมชม เพื่อทดสอบและประเมินการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2566 โดยกำหนดไม่เกิน 500 คน/วัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.
🔴 การจอง


ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
โทรศัพท์ 0636484821 (ในวันเวลาราชการ)

ทั้งนี้จองได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก เพจ อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า ภูพานคำ

แสดงความคิดเห็น