ขอนแก่น สงกรานต์นี้เที่ยวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ชมอุโมงค์ดอกสะแบง1แสนดอก

30 มี.ค.66 ที่ลานกลางเฮือนอีสาน สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าความเป็นมาประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงาน “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล”  เพื่อเป็นสืบทอดประเพณีอันดีงาม จังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ขึ้น ณ เฮือนโบราณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ในระหว่างวัน12 – 16 เมษายน 2566 สำหรับ กิจกรรมที่สำคัญในงานมีดังนี้ 1.ขบวนแห่  วันที่ 12 เมษายน 2566 พร้อมกันเวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขบวนแห่ ประกอบด้วย ขบวนเกวียนบุปผาชาติอัญเชิญพระพุทธพระลับ ขบวนแต่งกายตามกลุ่มชาติพันธุ์อีสาน 13 กลุ่มชาติพันธุ์ ขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และน้ำศักดิ์สิทธิ์ จาก 26 อำเภอ และขบวนน้ำอบ/น้ำหอม ดอกไม้ ขบวนเกวียนบุปผาชาตินางสงกรานต์ ประจำปี 2566 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีสรงน้ำพระ และพิธี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมกับนำน้ำศักดิ์สิทธิ จาก 26 อำเภอ มารวมกันเป็นน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในงาน จัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก ทุกอำเภอ ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผักปลอดภัย อาหาร ผลิตภัณฑ์จากชุมชน  และผู้ประกอบการในพื้นที่

นอกจากนี้ที่พิเศษสุดที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมคือ อุโมงค์ดอกสะแบง ซุ้มดอกสะแบง  ตลอดบริเวณงาน ที่ได้นำดอกสะแบงมาประดับตกแต่งทั่วงานมากกว่า 100,000 ดอก.

แสดงความคิดเห็น