พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อเปงจาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ณ ศาลเจ้าพ่อเปงจาน ที่ทำการนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย ถนนหนองคาย – บึงกาฬ นางจินตนา แสนดี ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พร้อมพนักงานนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จัดพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อเปงจาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอรัตนวาปี เพื่อสักการะและน้อมรำลึกถึงเจ้าพ่อเปงจาน ที่ปกปักษ์รักษาคุ้มครองบ้านเมืองและราษฎรมาตั้งแต่โบราณกาล ให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ และได้ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมถวายจตุปัจจัย


โดยมี นางสมพรทิพย์ สุวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองคาย นางอัจฉรา รองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.หนองคาย นายถวิล ไชยรัตน์ นายก อบต.โพนแพง นายณัฐพงษ์ แสนวัง นายก อบต.นาทับไฮ นายองอาจ หมื่นเรือคำ นายก อบต.รัตนวาปี ตัวแทน นรข.เขตหนองคาย (สถานีเรือรัตนวาปีX ตัวแทนหมวดสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 2 ฐานปฏิบัติการเปงจาน (กกล.สุรศักดิ์มนตรี) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง.

แสดงความคิดเห็น