ศป.ปส.อำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคาย รุ่นที่ 1 จำนวน 50 


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินการโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 2 รุ่นโดยมีนายประยูร อรัญรุทนายอำเภอเมืองหนองคาย/ผอ.ศป.ปส.อ.เมืองหนองคาย นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายธวัชชัย กงเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.เมืองหนองคาย และคณะทำงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคาย (วันที่ 12) ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 7 เมษายน 2566 ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้


กิจกรรมฝึกวิชาชีพการตัดผม (ช่วงเช้าและช่วงบ่าย) โดยวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองคาย กิจกรรมทางเลือกด้านกีฬา การออกกำลังกายและการบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทางเลือก การบรรยายประกอบการร้องเพลง ส่งเสริมการให้กำลังใจตนเองในการใช้ชีวิตประจำวัน การสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (ช่วงค่ำ) โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยคณะฯ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ และเข้านอน โดยชุดทีมพี่เลี้ยง.

แสดงความคิดเห็น