จังหวัดหนองคาย ฝุ่นควันปกคลุมหนาทั้งเมืองอีกวัน โดยเฉพาะเหนือลำแม่น้ำโขงและริมฝั่งแม่น้ำโขงหนาแน่นจนทำให้บางจุดมองไม่เห็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สูงถึง 220 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ


เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (7 เมษายน 2566) รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบรรยากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองถิ่น ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย พบมีปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าสูงถึง 220 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีฝุ่นควันปกคลุมทั้งเมืองติดต่อกันอีกวันเป็นวันที่ 3 เมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ เพิ่มขึ้นถึง 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในระดับสูงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 274 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ เพิ่มขึ้นถึง 93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่นกัน โดยมีข้อแนะนำด้านสุขภาพ คือประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพรุนแรงควรปรึกษาแพทย์


จากการตรวจสอบสภาพอากาศบริเวณสวนสาธารณะหนองถิ่น ต.มีชัย ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ที่เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบรรยากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าสภาพอากาศมีฝุ่นควันปกคลุมหนาแน่นกว่าเมื่อวานนี้ มีลมพัดเบา ๆ สลับแรงเป็นช่วง ๆ เช่นเดียวกันสภาพในตัวเมืองหนองคายและพื้นที่โดยรอบ สภาพอากาศพื้นที่ส่วนใหญ่ มีฝุ่นควันปกคลุมหนาแน่นกว่าเมื่อวานนี้เช่นกัน โดยเฉพาะที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและเหนือลำแม่น้ำโขงนั้น พบว่ามีฝุ่นควันปกคลุมหนาแน่นตลอดลำแม่น้ำโขงและริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน บางจุดฝุ่นควันหนาแน่นจนแทบมองไม่เห็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเลย ซึ่งฝุ่นควันที่เกิดขึ้นจนทำให้ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สูง และฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่ แต่คาดว่าส่วนใหญ่ถูกลมพัดมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากทิศทางของลมที่พัดนั้น พัดจากประเทศเพื่อนบ้านที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูสูงเข้ามายังฝั่งไทยที่มีพื้นที่ลักษณะเป็นพื้นที่ราบและเป็นแอ่ง.

แสดงความคิดเห็น