สงกรานต์ด่านพรมแดนหนองคายคักคึก แรงงานลาวและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางกลับบ้านและเที่ยวสงกรานต์ฝั่งลาวตลอดทั้งวัน ด้านจัดหางานหนองคายส่งกำลังใจเที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัย ขากลับอย่ารับฝากของห่วงนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ


วันที่ 11 เม.ย. 66 ณ ด่านตรวจคนหางานหนองคาย ประจำด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย นายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายวิคิด ศรีกะพา นักวิชาการแรงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายอภิชาติ อนุวรชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าด่านตรวจคนหางานหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้เดินทางมาอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่แรงงานสัญชาติลาวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทย ที่ได้ทยอยเริ่มเดินทางกลับบ้านที่ สปป.ลาว เป็นจำนวนมาก เพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ สปป.ลาว ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง ไทยและลาว


นายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดนองคาย กล่าวว่า นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องแรงงานสัญชาติลาว ที่จะเดินทางกลับประเทศในห้วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้มอบหมายให้จัดหางานจังหวัดหนองคาย และด่านตรวจคนหางานหนองคาย อำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าว ซึ่งแรงงานเหล่านี้จะต้องมีหนังสือดินทางหรือ พาสปอร์ต (Passport) และใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ได้แนะนำให้แรงงานที่จะเดินทางกลับประเทศ จะต้องไปขอสงวนสิทธิ์การทำงานหรือขอ (Re-Entry) กับตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ซึ่งจะสะดวกมากกว่ามาทำที่ด่านสากลโดยตรง เนื่องจากในห้วงเทศกาลจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ขอฝากเตือนไปยังแรงงานทุกท่าน เมื่อท่านจะเดินทางกลับเข้ามาทำงานยังประเทศไทย ให้ระมัดระวังมิจฉาชีพอาจจะฝากหรือวานให้ท่านช่วยถือสิ่งของสัมภาระให้ เพราะในนั้นอาจจะมียาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนมาด้วย ห้ามรับฝากโดยเด็ดขาด สุดท้ายก็ขอให้แรงงานทุกท่าน เที่ยวสงกรานต์อย่างมีความสุขและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ.

แสดงความคิดเห็น