ขอนแก่น บขส.ขอนแก่นคึกคัก เสริมเที่ยวรถโดยสาร 200 เที่ยว

11 เม.ย.66 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 พบว่ามีประชาชนที่ไปทำงานกรุงเทพมหานครและจังหวัดภาคตะวันออก ได้ทยอยเดินทางพร้อมสัมภาระเพื่อมาซื้อตั๋วจองเที่ยวรถโดยสารที่จะเดินทางต่อไปยังภูมิลำเนา เพื่อฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 กับครอบครัว ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดภาคเหนือ ทำให้บรรยากาศภายในอาคารคลาคล่ำไปด้วยผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ต้องคอยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเรื่องเที่ยวรถและจุดจอดรับส่งผู้โดยสารแต่ละจังหวัดเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ขณะเดียวกันได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังกระเป๋าสัมภาระและสิ่งของที่ติดตัวมาไว้ตลอด เพราะอาจมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุ

นายรุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2566 เพราะหลีกเลี่ยงเรื่องสภาพการจราจรที่ติดขัดในช่วงเทศกาล จากปกติที่มีเที่ยวเดินรถ ทั้งรถบัสโดยสารและรถตู้โดยสารวันละ 400 เที่ยว ต้องเสริมเที่ยวรถอีกวันละ 200 เที่ยว เป็น 600 เที่ยวต่อวัน เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร คาดว่าผู้โดยสารจะทยอยเดินทางเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2566 จึงได้ประสานทางขนส่งจังหวัดขอนแก่นและผู้ประกอบการรถโดยสารให้เตรียมเที่ยวรถเสริมให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างเด็ดขาด ขณะเดียวกันได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง และห้ามจำหน่าย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยและปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารทุกคน

ขระที่สภาพการจราจรบถนนถนนมิตรภาพและถนนเลี่ยงเมือง ช่วงเขตเมืองขอนแก่น พบว่าปริมาณรถเริ่มหนาแน่นในช่วงบ่ายที่ผ่านมา และมีติดสะสมบริเวณที่เป็นแยกสัญญาณไฟจราจร แต่ยังเคลื่อนตัวได้ปกติ

แสดงความคิดเห็น