ขาดแคลนน้ำ อบจ.หนองบัวลำภู นำรถบรรทุกน้ำไปเติมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน


เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู ได้ลงพื้นที่พบปะรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวบ้านพร้อมหาแนวทางแก้ไข หลังชาวบ้านโนนเรียง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าไปขอความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตัวแทนชาวบ้านได้กล่าวว่า ปัจจุบันมีความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคในครัวเรือนอย่างหนัก เนื่องจากในพื้นที่มีบ่อบาดาล เพื่อใช้ในการอุปโภคไม่เพียงพอ ในขณะที่ประชากรและจำนวนครัวเรือน ในหมู่บ้านมีขนาดประชากรเพิ่มขึ้น และมีการขยายตัวทางครัวเรือนเพิ่มปริมาณขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ


ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำได้ขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือไปยัง อปท.ในท้องที่เพื่อขอสนับสนุนให้จัดส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค พร้อมถังสำหรับบรรจุน้ำ มาเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนที่เดือดร้อน และมีอีกหลายหมู่บ้านในพื้นที่ ที่ยังขาดแคลนน้ำ จึงส่งผลให้ทางหน่วยงานในท้องถิ่น ไม่สามารถให้บริการน้ำได้เพียงพอแก่ความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ อบจ.หนองบัวลำภู นำรถบรรทุกน้ำมาเติมให้ ในถังของส่วนรวมเพื่อชาวบ้านจะได้นำน้ำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นต่อไป.

แสดงความคิดเห็น