ผบ.ฉก.ทพ.21 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน พร้อมมอบ ของบำรุงขวัญ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ และร่วมประเพณีสรงน้ำพระ และอัญเชิญพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย (หลวงพ่อพระใส) วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ของชาวจังหวัดหนองคาย ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาพระ ร้อย.ฉก.ทพ.2104 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย


วันนี้ (15 เม.ย. 66) ณ จุดบริการประชาชน/ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนห้วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 บ้านม่วง หมู่ 2 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย พ.อ.สุริวัชร์ อัครพรเดชาพงษ์ ผบ.ฉก.ทพ.21 เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน พร้อมมอบ ของบำรุงขวัญ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ โดยมีการบูรณาการดำเนินการร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งจุดตรวจหลัก จุดบริการ เพื่อเป็นการป้องปรามและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมี ร.ท.พิชิตพล เคนดา ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.2104 ร.ต.เนตร สติมั่น รอง ผบ.ร้อย.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร้อย.ฉก.ทพ.2104 ฉก.ทพ 21 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นางิ้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อปพร. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ


จากนั้นได้เดินทางไปที่ ณ กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2104 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย ร่วมประเพณีสรงน้ำพระ และอัญเชิญพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย (หลวงพ่อพระใส) วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ของชาวจังหวัดหนองคาย ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาพระ ร้อย.ฉก.ทพ.2104 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล ได้สักการะบูชาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้กำลังพลมีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยม โดยมี ร.ท.พิชิตพล เคนดา ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.2104 ร.ต.เนตร สติมั่น รอง ผบ.ร้อย.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร้อย.ฉก.ทพ.2104 ฉก.ทพ 21 คุณอาภัชญา เกียรติรัตนวงศ์ ประธาน กต.ตร.สภ.นางิ้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นางิ้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง.

แสดงความคิดเห็น