กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน บรรทุกน้ำอุปโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชน บ้านหม้อเหนือ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำประมาณ 12,000 ลิตร


วันนี้ (19 เมษายน 2566) พันเอกณัฏฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน บรรทุกน้ำอุปโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชน บ้านหม้อเหนือ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำประมาณ 12,000 ลิตร


จากสถานการณ์อากาศร้อนติดต่อกันหลายวัน ประกอบสภาวะภัยแล้ง ได้ส่งผลให้ประชาชนเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เพื่อแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่บริการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค สามารถติดต่อได้ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านศูนย์กลาง ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-414902.

แสดงความคิดเห็น