ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอบ้านผือเพื่อวินิจฉัยตรวจสอบผลคะแนนใหม่

วันที่20 เม.ย. 66 ที่ห้องประชุมอุษาบารส อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี นายบุญล้อม จอมจิตร์ ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านนารายณ์น้อยหมู่5 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี พร้อมด้วยชาวบ้าน20คน เข้ายื่นหนังสือกับนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือ เพื่อการนับผลคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่ เนื่องจากคะแนนห่างกัน 2 คะแนนและวินิจฉัยบัตรเสียซึ่งมีจำนวนมาก
เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาบ้านนารายณ์น้อยหมู่5 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน โดยมีผู้สมัคร 2 ราย คือนายหนูเขียน สุรินทร์ เบอร์1 และ นายบุญล้อม จอมจิตร์ เบอร์2 หลังจากนับคะแนนปรากฎว่า นายหนูเขียน สุรินทร์ เบอร์1 ได้140 คะแนน และ นายบุญล้อม จอมจิตร์ เบอร์2 ได้ 138 คะแนน ซึ่งมีบัตรเสียจำนวน 15 บัตร และไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 บัตร ซึ่งในบัตรเสียนั้นมีการลงคะแนนให้เบอร์1 จำนวน 7 ใบ และ เบอร์ 2 จำนวน 8 ใบ โดยนายบุญล้อมจึงได้ทำหนังสือเพื่อขอให้มีการวินิจฉัยบัตรเสียเพื่อนับคะแนนใหม่ต่อนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือ


หลังจากรับหนังสือ ทางนายอำเภอ จึงได้ชี้แจงให้กับนายบุญล้อม จอมจิตร์ ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่มา ร่วมรับฟัง โดยเบื้องต้น เรื่องนี้อำนาจการตรวจสอบจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน โดยจะได้มีการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในการออกคำสั่ง กลับมาให้ทางอำเภอบ้านผือ เพื่อตั้งคณะกรรมขึ้นมาทำการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว พร้อมกับ เชิญผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการประกาศผลเลือกตั้งไปแล้ว มาเป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนนใหม่ทั้งหมด


โดยในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านปี2551 ไม่มีตัวอย่างในการวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสีย ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการว่าในการวินิจฉัยบัตรไม่ว่าเป็นการเลือกตั้งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านก็ตาม ให้ยึดตามหนังสือ กกต. เมื่อปี2553 ในการวินิจฉัยซึ่งเป็นการใช้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง สว.สส.เทศบาล และ อบต. ซึ่งตนได้สอบถามทราบว่าในวันเลือกตั้งได้มีการปิดประกาศ และยึดถือแนวทางในการวินิจฉัย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นตนทราบว่าจะเป็นการกาเครื่องหมายในลักษณะต่างๆซึ่งเป็นปัญหา โดยจะมีการทำความเข้าใจกันก่อน เมื่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มีคำสั่งลงมาให้ทำการตรวจสอบการเลือกตั้งขึ้นมา ก็จะวินิจฉัยยึดแนวทางตามเอกสารเดิม ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานหลังจากที่ทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และมีคำสั่งกลับมาก็จะได้ดำเนินการทันที


นายบุญล้อม เล่าว่า เมื่อวันที่ 11 เม.ย.66 ที่ผ่านมาได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านนารายณ์น้อยหมู่5 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ ซึ่งมีผู้ลงสมัคร 2 ราย ซึ่งเบอร์1คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส่วนตนได้เบอร์2 หลังจากนับคะแนน ผลออกมา ตนซึ่งเป็นผู้สมัครเบอร์2ได้คะแนน น้อยกว่าผู้สมัครเบอร์ 1 เพียง 2 คะแนน แต่ มีบัตรเสียที่ลงคะแนนให้ตนกับผู้สมัครอีกคน จำนวน 15 บัตร ตนจึงได้ทำหนังสือเพื่อขอให้ทางนายอำเภอได้มีการวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียใหม่ โดยขอให้มีการนับคะแนนใหม่อีกครั้ง เพื่อให้คลายความสงสัย ซึ่งทางนายอำเภอได้ชี้แจงให้ฟังแล้ว ตนก็รู้สึกสบายใจคลานกังวลขึ้นมา แต่ถ้าผลออกมาเป็นไปตามที่คณะกรรมได้วินิจฉัยแล้ว ตนได้ผลคะแนนน้อยกว่า ตนก็ยอมรับการตัดสินโดยไม่มีข้อสงสัยอะไร

แสดงความคิดเห็น