หมอมิลค์ “ดร.จิดาภา สุนทรธนากุล” ผู้สมัคร ส.ส. เบอร์ 4 เขต 2 จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่พบกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนแบบตรงกับความเดือดร้อน พร้อมชูอีกนโยบายสำคัญของพรรคภูมิใจไทย ในสถานการณ์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าไฟฟ้าแพงนั้นคือ “นโยบายพลังงานสะอาด ลดรายจ่ายประชาชน ฟรีหลังคาโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า หลังคาเรือนละ 450 บาท”


หมอมิลค์ “ดร.จิดาภา สุนทรธนากุล” ผู้สมัคร ส.ส. เบอร์ 4 เขต 2 จังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ตนพร้อมทีมงานยังคงลงพื้นที่ต่อเนื่อง โดยวานนี้ (23 เม.ย. 66) ได้ลงพื้นที่ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยชูนโยบายของพรรคที่เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศทุกเขตเลือกตั้งคือ “ภูมิใจไทย พูดแล้วทำ” ซึ่งได้เน้นในประเด็นลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอกคนละไม่เกิน 1 ล้านบาท เกษตรร่ำรวย รู้ราคาก่อนปลูก รับเงินก่อนขาย เสียหายมีประกัน เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง ฟรี ทุกจังหวัด ศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ นอกจากนี้ยังใช้ระบบการสื่อสารของโลกโซเชียลที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ในเรื่องนโยบายของพรรค รวมทั้งมีการจัดเจ้าหน้าที่รวบรวมปัญหาที่สอบถามมาในโลกโซเชียลและตอบกลับไป โดยในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมาถึงในเร็ววันนี้ เชื่อว่าประชาชนจะให้ความไว้วางใจให้ตนเข้าไปทำหน้าที่แทนในสภาผู้แทนราษฎร


“ดร.จิดาภา สุนทรธนากุล” ผู้สมัคร ส.ส. เบอร์ 4 เขต 2 จังหวัดหนองคาย กล่าวอีกว่า สำหรับอีกนโยบายสำคัญของพรรคภูมิใจไทยคือ “นโยบายพลังงานสะอาด ลดรายจ่ายประชาชน ฟรีหลังคาโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า หลังคาเรือนละ 450 บาท” ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และไม่เคยลดลง ทำให้ประชาชน ต้องแบกรับภาระ ซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจของประชาชน รายรับไม่พอรายจ่าย ก็คือ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ทั้ง น้ำมัน และ ไฟฟ้า กระบวนการผลิตพลังงาน ในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะไฟฟ้า ใช้น้ำมัน เป็นต้นทาง และเป็นต้นทุนที่มีราคาแพง ยังก่อให้เกิดมลภาวะ อากาศพิษ ทำร้ายสุขภาพประชาชน และเป็นต้นเหตุของโลกร้อน ที่ทำให้สภาวะอากาศทั่วโลก เปลี่ยนแปลง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ภัยธรรมชาติ เกิดขึ้นบ่อย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพของเกษตรกร และประชาชนทุกสาขาอาชีพ คาดการณ์ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศส่วนใหญ่ในโลก จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้พลังงาน และ เปลี่ยนกฎเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ที่เป็นมิตรต่อโลก ไม่ทำลายสุขภาพประชาชน
ซึ่งนโยบายด้านพลังงานของพรรคภูมิใจไทยประกอบด้วย


1.ฟรี โซล่าเซลล์ หลังคาบ้าน ลดค่าไฟฟ้า หลังคาเรือนละ 450 บาท
ประชาชนทุกคน ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการใช้หลังคาบ้าน ติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในบ้านเรือนของตนเอง คิดเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 450 บาท ต่อเดือน และส่งกระแสไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้ ขายให้แก่รัฐบาล ผ่านระบบของการไฟฟ้า ซึ่งจะต้องปรับบทบาทหน้าที่ เป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ของรัฐบาล
รัฐบาล จะติดตั้ง โซล่าเซลล์ ให้แก่ประชาชน ที่นำบ้าน หรือที่พักอาศัย สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ ฟรี และ รับซื้อกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากประชาชน โดยการบันทึก เป็นเครดิตพลังงาน ที่ประชาชน นำไปใช้จ่ายเมื่อใช้กระแสไฟฟ้า สำหรับบ้านเรือน และ ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า ได้
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงกา

รนี้ จะได้รับส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้า และ เครดิตพลังงาน เป็นเวลา 25 ปี ตามอายุโครงการความร่วมมือผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
2. รับสิทธิซื้อ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ราคา 6,000 บาท ผ่อนจ่ายเดือนละ 100 บาท เป็นเวลา 60 งวด
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ เต็มที่ ประชาชน ทุกคนที่นำบ้าน ที่พักอาศัย เข้าร่วมโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ฟรี จะได้รับสิทธิซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบ้านละ 1คัน ในราคา 6,000 บาท ด้วยระบบผ่อนชำระ เดือนละ 100 บาท เป็นเวลา 60 เดือน และสามารถใช้เครดิตพลังงาน เติมกระแสไฟฟ้า ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าพลังงานสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ทั้งการซื้อรถราคาถูก และ ไม่ต้องเสียเงินค่าพลังงาน
ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จากรัฐบาล ในฐานะผู้ผลิตพลังงานสะอาดให้กับรัฐบาล ลดการลงทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าของรัฐบาล และ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทย ที่จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานสะอาด เป็นลำดับต้นๆ ของโลก
การเป็นประเทศที่ผลิต และใช้พลังงานสะอาด จะทำให้ประเทศไทย มีคาร์บอนเครดิต จำนวนมาก สามารถนำไปขาย นำเงินมาจัดทำโครงการ และพัฒนาต่อยอดได้ ประโยชน์ที่สำคัญ อีกประการของนโยบายพลังงานสะอาด คือ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่คนไทย และประเทศไทย เพิ่มขึ้น


การเกิดขึ้น ผลสำเร็จ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้ ตามนโยบายนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของประชาชน ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย นำไปสู่ประเทศพลังงานสะอาด และ เปิดรับผลประโยชน์ ที่พร้อมจะเกิดขึ้นทันที เมื่อพรรคภูมิใจไทย ได้รับเลือกตั้ง และเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้งครั้งหน้า
พรรคภูมิใจไทย จึงเสนอนโยบายพลังงานสะอาด ลดรายจ่ายประชาชน ด้วยโครงการ 2 โครงการที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน เพื่อเป็นการนำประเทศไทย เข้าสู่กฎกติกาใหม่ของโลก คือ การใช้พลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรต่อโลก และ ไม่ทำร้ายสุขภาพประชาชนซึ่งตรงกับสถานการณ์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าไฟแพงอยู่ในตอนนี้.

แสดงความคิดเห็น