สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย ให้กับประชาชนใน 8 อำเภอ ของจังหวัดหนองคาย ที่ประสบวาตภัย จำนวน 688 หลังคาเรือน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

 

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (26 เม.ย. 66) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย ให้กับตัวแทนนายอำเภอ 8 อำเภอในจังหวัดหนองคาย เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ของตนเอง


จังหวัดหนองคาย ได้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 66 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ 8 อำเภอในจังหวัดหนองคาย เสียหายจำนวน 688 หลังคาเรือน ดังนี้ อำเภอเมือง จำนวน 5 หลังคาเรือน , อำเภอสระใคร จำนวน 31 หลังคาเรือน , อำเภอท่าบ่อ 17 หลังคาเรือน , อำเภอโพนพิสัย จำนวน 53 ครัวเรือน , อำเภอโพธิ์ตาก จำนวน 15 หลังคาเรือน , อำเภอศรีเชียงใหม่ จำนวน 237 หลังคาเรือน , อำเภอรัตนวาปี จำนวน 198 หลังคาเรือน และอำเภอสังคม จำนวน 132 ครัวเรือน เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย จึงได้ประสานไปยัง สถานีกาชาดที่ 9 อุดรธานี เพื่อขอรับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย ในพื้นที่ดังกล่าว และได้รับการสนับสนุน ชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยครบตามที่ขอรับการสนับสนุน ซึ่งผู้ว่าราชการได้กำชับให้ทุกอำเภอที่มารับชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยในครั้งนี้ เร่งนำชุดธารน้ำใจฯ ไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ของตนเองโดยเร็วที่สุด.

แสดงความคิดเห็น