สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดการแข่งขันเต้นลีลาบาสโลบ กระตุ้นตลาดชุมชน คนหนองคาย

นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้จัดการแข่งขันเต้นลีลาบาสโลบ ภายในตลาดชุมชน คนหนองคาย ณ ศูนย์ OTOP จังหวัดหนองคาย ด้านหน้าศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนนองคาย โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจ และ นางบังอร พันนึก เป็นกรรมการตัดสิน พร้อมร่วมมอบรางวัลการแข่งขัน


นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ทุกวันจันทร์และศุกร์ เวลา 15.00 น เป็นต้นไป ณ ศูนย์ OTOP จังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้จัดตลาดชุมชนคนหนองคาย เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าผู้ผลิตผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน ให้เพิ่มมากขึ้นอีก 1 ช่องทาง อีกทั้งเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ขายสินค้า ซึ่งการแข่งขันเต้นลีลาบาสโลบ ครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อกระตุ้นการขายสินค้าของผู้ประกอบการ ภายในตลาดชุมชน คนหนองคาย


สำหรับผลการแข่งขันชนะเลิศ ทีมชุมชนท่าเสด็จ ได้รับเงินสด 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมชุมชนป่าพร้าว ได้รับเงินสด 2,000 บาท และทีมชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมชุมชนตลาดคนหนองคาย ได้รับเงินสด 1,000 บาท.

แสดงความคิดเห็น