“ป่าน” จริวัฒน์ ตัณฑรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 พรรคก้าวไกลจังหวัดหนองคาย เบอร์ 1 ชูนโยบายพรรค สร้างประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิม สร้างประเทศที่ “การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต” พบประชาชนทุกกลุ่มวัยให้การตอบรับเป็นอย่างดี จากกระแสก้าวข้ามการเมืองเก่าไปสู่การเมืองใหม่เพื่อปากท้องของประชาชน

 


บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งช่วงก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้ายของผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดหนองคายพบว่า พรรคก้าวไกล ที่ถือเป็นพรรคที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยที่เขต 3 จังหวัดหนองคาย พรรคก้าวไกลได้ส่งคนรุ่นใหม่ที่ทำงานการเมืองในพื้นที่มานานหลายปีคือ “ป่าน” จริวัฒน์ ตัณฑรัตน์ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้หมายเลข 1
“ป่าน” จริวัฒน์ ตัณฑรัตน์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการกำหนดทิศทางของประเทศไทย ว่าจะไปในทิศทางไหน


8-9 ปีมาแล้ว พ่อแม่พี่น้องก็ไปพิจารณาเองแล้วกันครับ ว่าเป็นยังไง ผมในฐานะผู้อาสา ผู้ที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้อง เข้าไปทำหน้าที่ในสภา เข้าไปเป็นปากเป็นเสียง เพื่อการเมืองที่ดี เพื่อปากท้องที่ดี และเพื่อประเทศไทยจะมีอนาคตที่ดีขึ้น ในฐานะผู้สมัครของพรรคก้าวไกล จากการลงพื้นที่ตลอดระยะเวลา 3 ปีของการทำงานพรรคก้าวไกลเรามีนโยบายมากกว่า 300 นโยบายที่จะที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้อง และพาประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น


เรามีนโยบายแก้รัฐธรรมนูญทันทีใน 100 วันเพื่อที่เราจะมีรัฐธรรมนูญที่ทำให้ประเทศไทยเราเดินหน้าต่อไปได้
เอาทหารออกจากการเมือง ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทหารและกองทัพได้เข้ามาแทรกแซงและทำลายการพัฒนาของประชาธิปไตยโดยมาตลอด เพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราควรเป็นพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น


เลือกตั้งผู้ว่าจังหวัด พี่น้องชาวหนองคายจะต้องเลือกตั้งผู้ว่าหนองคายด้วยตัวของพี่น้องเอง กำหนดอนาคตของหนองคายด้วยมือของท่านเอง ไม่ต้องรอกรุงเทพฯ ไม่ต้องรอกระทรวงมหาดไทยส่งผู้ว่ามา เขาไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจชายแดน เข้าไม่รู้เรื่อง SME เขาไม่รู้เรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งของพี่น้องชาวหรอก ถ้าพี่น้องคนไหนอยากกำหนดอนาคตตัวเอง อยากให้คนที่อยู่ใกล้พื้นที่ดูแลปัญหาที่อยู่ใกล้พื้นที่ เราต้องการกระจายอำนาจ ต้องการกระจายความเจริญ ต้องการกระจายเศรษฐกิจ ต้องการกระจายงบประมาณลงมาที่บ้านเราเพื่อปากท้องของบ้านเรา
ยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารและเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจทั้งหมด โดยไม่กระทบต่อภารกิจในการรักษาความมั่นคง เราต้องสร้างแรงจูงใจในการสมัครเป็นทหาร เช่น การสร้างสวัสดิภาพ – สวัสดิการ – ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ดี การกำจัดความรุนแรงในค่าย เพื่อที่ลูกหลานเราคนไหนอยากเป็นทหาร ก็ต้องได้เป็นทหารที่สมเกียรติ เป็นกองทัพที่ Small และ Smart
ลดค่าไฟ ทันที 70 สตางค์/หน่วย ส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาพลังงานสูงเพราะนโยบายของรัฐบาลในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา มีการอนุมัติสัมปทานโรงไฟฟ้าให้กับทุนใหญ่พลังงานเป็นจำนวนมาก สุดท้ายกลายเป็นประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ามากกว่าความต้องการใช้ไปแล้วถึง 60%


สิ้นปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศไทยมี 13 โรง ไม่ได้เดินเครื่องเลยแม้แต่วันเดียว 7 โรง แต่กลายเป็นว่าประชาชนยังต้องจ่ายเงินค่าบริการให้กับกลุ่มทุนพลังงานที่ไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเลยเหล่านี้ เพราะรัฐบาลไปทำสัญญาประกันกำไรให้กับกลุ่มทุนพลังงาน สุดท้าย ประชาชนจึงต้องแบกภาระค่าความพร้อมจ่าย หรือค่ามีโรงไฟฟ้าเกินความต้องการ
เพิ่มแต้มต่อให้ SME: หวยใบเสร็จ ซื้อของร้านค้ารายย่อย ทั้งคนซื้อคนขายได้หวย ลุ้นรวยเงินล้านผู้ซื้อ ซื้อครบ 500 บาท ผู้ขายขายได้ 5,000 บาท ได้ลุ้นหวย1ล้านบาททันที
สวัสดิการครบวงจร แรกเกิด รับเงินผูกแขนทันที 3,000 บาท เด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 6 ปี รับเดือนละ 1,200 บาท เด็กโต เรียนฟรี อาหารฟรี มีรถรับส่ง บำนาญผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท


ทั้งหมดสวัสดิการถ้วนหน้า ไม่ต้องพิสูจน์ความจน ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ ไม่ต้องไปเข้าคิวรอ เพราะทั้งหมดคือสวัสดิการที่ทุกคนควรจะได้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าผมและพรรคก้าวไกลไม่ได้รับเสียงจากพ่อแม่พี่น้อง ไม่ได้รับเสียงมากพอที่จะไปเป็นรัฐบาล


การเลือกตั้งครั้งนี้ ถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากเห็นหน้าตารัฐบาลอย่างชัดเจน พ่อแม่พี่น้องเลือกพรรคก้าวไกลเข้าไปเป็นคนกำหนดหน้าตาของรัฐบาลที่คุณฝันไว้ และเราจะปิดสวิตช์ 3 ป. ไปด้วยกัน โดยพรรคขั้วฝั่งประชาธิปไตย จับมือกันให้แน่น ให้เราเข้าไปเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางประเทศไทย ที่เราต้องการไปด้วยกันครับ


ขอโอกาสให้ผมและพรรคก้าวไกล เข้าไปเป็นรัฐบาล เพื่อไปผลักดันนโยบายที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่อการเมืองไทยที่ดีขึ้น เพื่อปากท้องของพ่อแม่พี่น้องที่ดีขึ้นและเพื่อลูกหลานของเราต้องมีอนาคตที่ดีขึ้น.

แสดงความคิดเห็น