เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนวัดธาตุ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6 ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรม รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ที่เป็นความเชื่อในการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสร้างความสามัคคี

เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ (4 พฤษภาคม 2566) ณ บริเวณปะรำพิธีถนนมีชัย หน้าวัดสิริมหากัจจายน์ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6 ประจำปี 2566 ที่เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนวัดธาตุ ส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566


นายวัชโร นวธาตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6 ประจำปี 2566 ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรม รักษาไว้ซึ่งขนบธรรม เนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ที่เป็นความเชื่อในการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น อำเภอ จังหวัดและของชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยเทศบาลเมืองหนองคายได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนแห่ลวดลายบั้งไฟ , การจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย ณ บริเวณพระธาตุหล้าหนอง และการจุดบั้งไฟตามประเพณี ณ บริเวณทุ่งหนองงูเหลือม มีขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนแห่ลวดลายบั้งไฟ เข้าร่วม จำนวน 5 ขบวน.

แสดงความคิดเห็น