โคราช เตรียมจัดเลือกตั้งล่วงหน้า รวมผู้ใช้สิทธิ์ 44,195 คน เขต 1 มากที่สุด 22,842 คน 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 พฤษภาคม โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาโคราช สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 นครราชสีมา นายอัสนีย์  เชาว์วาทิน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตที่ 1 เปิดการประชุมชี้แจงการจัดการเลือกตั้ง ส.ส ล่วงหน้าในวันที่ 7 พ.ค นี้ ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จำนวน 517 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน
ขณะเดียวกัน พ.ต.ท ระพีพงษ์  จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กกต.จ.) นครราชสีมา จัดการอบรมนักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา) อำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้งและปฏิบัติงานหน้าหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) กว่า 400 คน มีส่วนร่วมกับกระบวนการเลือกตั้งและสร้างการมีจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
พ.ต.ท ระพีพงษ์ ผอ.กกต.จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและกำหนดเวลาแจกจ่ายพร้อมวัสดุอุปกรณ์ให้กับ กปน.ทั้งนี้การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้กำหนดดังนี้ เขต 1 โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา จำนวนผู้มีสิทธิ์ 22,842 คน เขต 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา 2,338 คน เขต 3 เทศบาลตำบล (ทต.) เมืองใหม่โคกกรวด อ. เมือง 2,095 คน เขต 4 หอประชุมอำเภอสูงเนิน 1,862 คน เขต 5 หอประชุมอำเภอโนนสูง 524 คน เขต 6 หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ 776 คน เขต 7 หอประชุมอำเภอประทาย 547 คน เขต 8 หอประชุมอำเภอพิมาย 847 คน เขต 9 หอประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อ.ห้วยแถลง 320 คน เขต 10 หอประชุมอำเภอโชคชัย 1,711 คน เขต 11 หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก 468 คน เขต 12 หอประชุมอำเภอปักธงชัย 1,738 คน เขต 13 หอประชุมอำเภอสีคิ้ว 1,442 คน เขต 14 ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง 5,571 คน เขต 15 หอประชุมอำเภอด่านขุนทด 733 คน เขต 16 หอประชุมอำเภอคง 381 คน รวมจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 44,195 คน
แสดงความคิดเห็น