ขอนแก่น เร่งแจกจ่ายบัตร-หีบบัตร และอุปกรณ์สำหรับการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า

6 พ.ค.66 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งใช้ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 นายวิทยา ภูโยสาร ผอ.กกต.ขอนแก่น เขต 1 นำคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง 50 หน่วย มาลงทะเบียนรับวัสดุอุปกรณ์ และบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ตามขั้นตอนที่ กกต.กำหนดให้มีการเบิกจ่ายบัตร หีบบัตรและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งในวันนี้เพื่อเตรียมการสำหรับการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ค.)

 นายวิทยา  ภูโยสาร  ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต. ขอนแก่น เขต 1  กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่น เป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง  หลังจากรับอุปกรณ์แล้ว กปน.ทั้ง 50 หน่วย จะนำอุปกรณ์ทั้งหมดไปจัดเตรียมที่คูหาเลือกตั้ง ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น เพื่อ เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้ ลำดับขั้นตอนในช่วงเช้าวันนี้คือ เมื่อ กปน.ทั้ง  50 หน่วยเดินทางมาถึง จะต้องลงทะเบียนรับอุปกรณ์ที่มีทั้งหีบบัตร  เอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน และบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมด จากนั้นจะเดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้ง ซึ่ง ขอนแก่น เขต 1 ได้กำหนดให้ศูนย์ประชุมไคซ์ เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้ง 50 หน่วย แยกเป็นเลือกตั้งในเขต 1 หน่วยและเลือกตั้งนอกเขต 49 หน่วย”

นายวิทยา กล่าวต่อว่า หลังจากที่เลือกตั้งแล้วเสร็จ จะไม่มีการนับคะแนน  ซึ่ง กกต.ขอนแก่น เขต 1 จะดำเนินการส่งบัตรเลือกตั้งนอกเขตกลับคืนไปยังภูมิลำเนาของแต่ละจังหวัด ผ่านทาง บ.ไปรษณีย์ไทย  ในส่วนของบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต จะนำไปเก็บไว้ที่ สภ.เมืองขอนแก่น   เพื่อรอเบิกออกมานับคะแนนรวมกับการเลือกตั้งใหญ่ในวันที่  14 พ.ค.2566 อย่างไรก็ตามในส่วนของการพบเห็นผู้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ขอให้ประชาชนได้เข้าไปแจ้งยัง กกต. ขอนแก่นหรือ กกต.กลางทันที เพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.

แสดงความคิดเห็น