ขอนแก่น ผวจ. เข้มเลือกตั้งกำชับให้ จนท. วางตัวเป็นกลาง

6 พ.ค.66 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่นหรือไคซ์ สถานที่ที่ กกต.ขอนแก่น เขต 1 ได้กำหนดให้เป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า  เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งต่างเร่งจัดเตรียมสถานที่และหน่วยเลือกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้า โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต.ขอนแก่นคอบกำกับควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

นายไกรสร  กองฉลาด  ผวจ.ขอนแก่น  กล่าวว่า จังหวัดได้ประชุมร่วมทุกฝ่ายเพื่อติดตามความคืบหน้าในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงได้เตรียมการเฝ้าระวังเหตุ  ซักซ้อม ข้อกฎหมาย  การละเมิดกฎหมาย เพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้น  ขณะเดียวกันยังได้สั่งการให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ไปยังกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน อย่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางการเมือง เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หลังจากมีกระแสข่าวว่าในบางเขตจะมีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านขนชาวบ้านไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าไปมีส่วนในการเกณฑ์คนไปเลือกตั้งนั้น ได้สั่งการและกำชับลงไปให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะจะหมิ่นเหม่ต่อการกล่าวหา ให้ปลัดจังหวัดกำชับไปยังอำเภอทุกอำเภอให้เพิ่มความระมัดระวัง ไม่ควรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะในประเด็นการขนคนไปลงคะแนนเสียง หากพบใครละเมิดจะถูกดำเนินการทางวินัย ให้กำชับในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด  เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายจึงขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังเรื่องการแสดงออก  และหากได้รับรายงานมีหลักฐานว่ากำนัน  ผู้ใหญ่บ้านมีส่วนรู้เห็นทางการเมือง ก็จะดำเนินการตามกฎหมาย”

ขณะที่นายวัชระ สีสาร  ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น กล่าวว่า  ขอนแก่นได้จัดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ 10 เขต มีประชาชนแจ้งความจำนงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตจำนวน   39,101  คน  พบว่าเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้ขอให้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ 24,702 คน   ซึ่งขณะนี้การเตรียมการต่างๆนั้นพร้อมทั้งหมดแล้ว โดยขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามสถานที่ที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

แสดงความคิดเห็น