กกต.ประจำจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.2566 (Big Day) “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” เพื่อสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกและตอกย้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ตื่นตัว ตื่นรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้


เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) ที่เวทีเอนกประสงค์ (อบจ.หนองคาย) ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.2566 (Big Day) “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น


นายสงกรานต์ ไชยพา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 มีผลบังคับในวันที่ 20 มีนาคม 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปนั้น
ในวันนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เป็นโค้งสุดท้าย ก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.2566 (Big Day) “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกและตอกย้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายมีความตื่นตัว ตื่นรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย บุคลากรทุกภาคส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย กลุ่มภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 1,000 คน.

แสดงความคิดเห็น