ขอนแก่น มข.เปิดตัวโครงการต้นแบบระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H

12 พ.ค.66 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการต้นแบบระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมมือจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR Project  กับกับบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มาตั้งแต่ปี  2563 เพื่อจัดทำโครงการ The Development of Electric Motorcycle Eco-system in Khon Kaen University ซึ่งในครั้งนั้นทำให้มีรถมอเตอร์ไซค์ EV ในการทดลองใช้ในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก และหลังจากนั้น ในปี 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Ltd.  ในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการ “Environment-Friendly Community” ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินโครงการต้นแบบระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนารถ EV

รศ.รัชพล สินติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันรถ EV รถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังเป็นที่น่าสนใจและได้รับความนิยม บรรเทาปัญหาโลกร้อนมลพิษทางอากาศ PM 2.5 และทิศทางพลังงานโลกที่มุ่งไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสุทธิเป็นศูนย์ จึงทำให้รัฐบาลจากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยมีนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า.

แสดงความคิดเห็น