ขอนแก่น รับหีบเลือกตั้งยังไม่พบปัญหาบัตรลงคะแนนส่งผิด

   13 พ.ค.66 ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่ในการแจกอุปกรณ์ลงคะแนนและหีบบัตรเลือกตั้ง ให้กับหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยตำบลในเมือง ตำบลพระลับ และตำบลเมืองเก่า จำนวน 178 หน่วย แบ่งเป็นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 129 หน่วย , ตำบลเมืองเก่า 22 หน่วย , ตำบลพระลับ 22 หน่วย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งต่างเดินทางมารับ รับอุปกรณ์ลงคะแนนและหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์อย่างละเอียด ก่อนที่จะนำหีบ และอุปกรณ์เลือกตั้งไปประจำหน่ายเลือกตั้งที่รับผิดชอบในหน่วยเลือกตั้งต่างๆ โดยมีนายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมสังเกตุการณ์ด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตั้งแต่เวลาเช้า ที่ผ่านมาคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ต่างได้มารับมอบวัสดุอุปกรณ์ซึ่งทางคณะกรรมการเขตเลือกตั้ง ก็ได้มีการจัดเตรียมวัสดุปกรณ์ให้เรียบร้อย ซึ่งในการรับมอบจากที่รับมอบแล้ว จะต้องไปดำเนินการในการจัดหน่วยเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับพี่น้องประชาชน อยากจะฝากถึงประชาชนที่มีสิทธิ์ออกเสียงในวันพรุ่งนี้ อ่านในเรื่องของการปฎิบัติ ตัวจะต้องเตรียมตัวเอกสารต่างๆ ในเรื่องการแสดงตนไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน ของรัฐออกให้และมีหมายเลข 13 หลักรวมทั้งเอกสารภาพถ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกลายเป็นเอาเรื่องใหม่ ฝากถึงพี่ประชาชน ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฝากเหมือนกัน

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อไปว่า ฝากถึงประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือเรื่องของสวมใส่เสื้อกีฬา หรือเสื้อต่างๆที่มีสัญลักษณ์ ซึ่งมีหมายเลขซึ่งอาจจะไปสอดคล้องกับหมายเลขของผู้สมัคร ตรงนี้ก่อนอาจจะเป็นเรื่องของที่ จะต้องขอความร่วมมือนะกับประชาชนใส่เสื้อปกติธรรมดา ที่ไม่มีหมายเลขของผู้สมัครก็อาจจะ เป็นการเข้าข่ายความผิดในการหาเสียงของผู้สมัครในวันเลือกตั้ง ส่วนการนับคะแนนนั้น จะมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง คาดว่าตั้งแต่เวลา 19.00น. เป็นต้นไป จะสามารถทราบคะแนนของแต่ละหน่วย ขอให้ประชาชนได้มั่นใจว่าการลงคะแนนของประชาชน ทุกคะแนนจะตกไปอยู่กับผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมืองต่างๆแน่นอน.

แสดงความคิดเห็น