ขอนแก่น คาดผลเลือกตั้งรู้ผลเลือกตั้ง 11 เขต ไม่เกินเที่ยงคืน

14 พ.ค.66 ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หน่วยเลือกตั้งที่ 23 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมครอบครัว เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยพบว่ามีประชาชนต่างทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้า จนถึงเวลา 12.00น. มีผู้มาใช้สิทธิ์แล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้มาคอยสังเหตุการเลือกตั้ง

โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้ง ที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วอยากให้มีการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน รวมทั้งการประจายอำนาจจากส่วนกลางมายังท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ติดขัด

ด้านนายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขก.กล่าวว่า ขณะนี้ที่บริเวณหน้า สนง.กกต.ขอนแก่น ได้มีการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่สำหรับการประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีการแยกการประกาศออกเป็นในส่วนของ คะนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ คะแนน ส.ส.เขต ทั้ง 11 เขตของ จ.ขอนแก่น ซึ่งคาดว่า กกต.ขอนแก่น จะได้รับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ครบทั้ง 11 เขตเลือกตั้งและสามารถประกาศผลบนกระดานคะแนนได้ไม่เกิน 23.00 น.

ทันที่ปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น.คณะกรรมการประจำหน่วยจะตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการนับคะแนนที่หน่วยทันที โดยจะนับคะแนนพร้อมทั้ง ทั้งบัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขต และ บัตร เลือกตั้ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เพราะคณะกรรมการประจำหน่วย มีทั้งหมด 9 คน จะมีหน้าที่ในการนับคำแนนชัดเจนคือ 4 คนนับคะแนน ส.ส.เขต 4 คน นับคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ 1 คนคือประธานประจำหน่วยทำหน้าที่กำกับควบคุมดูแลในภาพรวม และเมื่อการนับคะแนนเสร็จ กรรมการประจำหน่วยจะสรุปรายงานลงใบแบบที้กำหนดและให้ส่งรายงานเข้าระบบที่กำหนด ส่วนเอกสารฉบับจริงจะทำการติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งเพื่อแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบ อย่างไรก็ตามขอนแก่น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้มีทั้งสิ้นจำนวน 1,453,689 คน มี ส.ส.ขอนแก่น 11 เขต  11 คน หน่วยเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 2,668 หน่วยเลือกตั้ง โดยมีจำนวนผู้สมัคร ส.ส. ทั้งหมด 165 คน โดนตัดสิทธิ์ 1 คนคงเหลือผู้สมัคร 164 คน จาก 20 พรรคการเมือง.

แสดงความคิดเห็น