ขอนแก่น ชาวนาวอนรัฐบาลชุดใหม่แก้ปัญหาข้าวตกต่ำปุ๋ยแพง

17 พ.ค.66 เกษตรกรชาวบ้านหนองแสง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ถือฤกษ์วันพืชมงคล  พาลูกหลานออกมาไถนาหวานข้าวในพื้นที่ 12 ไร่ เพื่อเตรียมการเพาะปลูก   เนื่องจากเชื่อว่าวันนี้เป็นวันดี  วันมงคล  หากหวานเมล็ดข้าวในวันนี้ จะทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามและได้ผลผลิตดี ทั้งนี้ชาวนาในยุคปัจจุบันได้หันมาใช้เทคโนโลยีด้วยการใช้เครื่องหวานข้าวแทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนการผลิต

นางบัวศรี พรพิพัฒน์ อายุ 64  ปี เกษตรกรบ้านหนองแสง หมู่ 12  กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันพืชมงคล  ตนจึงพาลูกหลานออกมาหวานข้าว  ประกอบกับมีฝนตกลงมาในช่วงนี้ ทำให้พื้นดินชุมน้ำ   เหมาะแก่การเพาะปลูกหวานข้าว  ซึ่งทุกปีก็ได้ผลผลิตดี ปีละกว่า 200 กระสอบ คาดว่าปีนี้จะได้ผลิตมากกว่าเดิม  ซึ่งพันธุ์ข่าวที่ใช้ปลูกเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105  แต่ก็อยากฝากไปยังรัฐบาลชุดใหม่ ช่วยปรับราคาค่าปุ๋ย  รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในครัวเรือนที่มีราคาแพงให้ลดลงเพราะตอนนี้เดือดร้อนหนัก  ส่วนข้าวเปลือกก็อยากให้ปรับราคารับซื้อที่สูงขึ้น  เพราะตอนนี้ราคาข้าวรับซื้อเพียงกิโลกรัมละ 8 บาทเท่านั้น อยากให้ปรับขึ้นมากิโลกรัมละ 10 บาทขึ้นไป    ขณะที่ราคาปุ๋ยปัจจุบันมีราคาแพงถึงกระสอบละ 1,300 บาท  ซึ่งปีที่ผ่านมาอยู่ที่กระสอบละ 700 บาทเท่านั้น ทำให้ชาวบ้านหลายรายรวมทั้งตน  ตัดสินใจปีนี้ไม่ทำข้าวนาปรังเพราะไม่คุ้มทุน จึงอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ แก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับประชาชนด้วย.

แสดงความคิดเห็น