ขอนแก่น สสว. เปิดประตูสู่ตลาดจัดจ้างภาครัฐ รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย

8 มิ.ย.66 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้งาน “THAI SME – GP Road Show” จังหวัดขอนแก่น โดยภายในงานมีการนำเอาผลิตภัณฑ์และสินค้าต่าง ๆ มาออกบูธจัดแสดง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่สนใจเข้ามาสอบถาม มีกิจกรรมที่การให้ความรู้บนเวที และการ Workshop เพื่อสร้างให้คนเข้าใจ คือบุคลากรของรัฐก็มีความพร้อมที่จะซื้อ เปิดโอกาสให้มีการเจรจาธุรกิจหรือ Business Matching เพื่อให้สินค้าเข้าถึง เห็นความตั้งใจของ SME ที่พร้อมขายด้วย

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐในจังหวัดขอนแก่น ต่างก็ให้ความสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง SME  โดยในปี 2565 มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งจังหวัดราว 15,000 ล้านบาท โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการ SME ราว 6,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประกอบด้วย วิสาหกิจขนาดกลาง มูลค่าราว 2,387 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดย่อม มูลค่าราว 2,756 ล้านบาท และผู้ประกอบการรายย่อย หรือ Micro มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างราว 829 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า ตัวเลขสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างกว่า 6,000 ล้านบาทนี้ เป็นตลาดที่สำคัญที่ทำให้ SME มีรายได้และก่อให้เกิดการจ้างงาน มีส่วนสำคัญในเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นตลาดและโอกาสที่สำคัญของ SME ซึ่งงานในวันนี้สะท้อน แนวคิด “รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” ได้เป็นอย่างดี

 

ด้านนายมานิต จตุจริยพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SME สสว.กล่าวว่า การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับ SME เป็นเรื่องที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ได้ให้การช่วยเหลือ SMEs โดยมีมาตรการสนับสนุนโดยตรง เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับกฎกระทรวง ทาง สสว. ได้ให้แต้มต่อสำหรับ SME ในเรื่องของราคา 10 เปอร์เซ็นต์ และยังมีเรื่องของการผลิตในประเทศไทย หากผู้ประกอบการรายใดได้ ก็จะมีแต้มต่อเพิ่มขึ้นอีก 5 เปอร์เซ็นต์ ในการจัดซื้อจัดจ้างหาก SME เสนอราคาสูงกว่ารายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็น SME แต่ว่าอยู่ในแต้มต่อ ก็จะได้งานนั้นไป ส่วนสำคัญต่อมาก็คือ การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท มีการกำหนดไว้ว่า จะต้องซื้อกับ SME ก่อน หากไม่ซื้อกับ SME ก็จะต้องมีการสอบถามถึงเหตุผลในการไม่ซื้อ โดยมาตรการเหล่านี้ สสว.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 มาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในสัดส่วนของ SME เพิ่มขึ้น จากเดิมที่เคยซื้อขายกันประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ขยับขึ้นมาถึง 41 เปอร์เซ็นเตอร์ ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาสินค้า SME มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้หน่วยงานภาครัฐซื้อสินค้าของSME ได้มากยิ่งขึ้น และการจัดงานที่ขอนแก่นครั้งนี้ สสว.หวังว่าสินค้าที่นำมาโชว์จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐของจังหวัดขอนแก่น ได้เห็นสินค้าจริง ได้เห็นคุณภาพของสินค้า รวมทั้งราคา ซึ่งสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงความคิดเห็น