ขอนแก่น ชาวบ้านแห่ออกหาเห็ดเขตสวนสัตว์ขอนแก่น

12 มิ.ย.66 ชาวบ้านจำนวนมากต่างเดินทางมาที่บริเวณสวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง เพื่อที่จะมาเห็ดธรรมชาติที่ออกในช่วงนี้ หลังจากที่ได้มีฝนตกลงมาต่อเนื่อง จนทำให้เห็ดป่าได้ออกจำนวนมาก สวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อนำไปขายตามท้องตลาดและริมข้างทางขึ้นสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อสร้างรายได้กับชาวบ้านที่ออกมาหาเห็ดในช่วงนี้

ทั้งนี้ประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาป่าเต็งรัง สูงจากพื้นที่ระดับน้ำทะเล ประมาณ 420 เมตร ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้มีเห็ดป่าออกเป็นจำนวนมาก เมื่อเข้าสู่หน้าฝน ฤดูกาลแห่งการเก็บหาเห็ดป่า แหล่งอาหารแสนอร่อย และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ    ทำให้มีชาวบ้านเข้ามาหาเห็ดป่าในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง หรือต่างพื้นที่ในอำเภอใกล้เคียงอาทิเช่น อำเภอน้ำพอง อำเภอกระนวน และอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงนี้พื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์เริ่มเข้าสู่ฤดูหาเห็ดป่า ซึ่งการเข้าเก็บเห็ดป่าถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ จึงอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าหาเห็ดป่าได้ ทำให้มีชาวบ้านเข้ามาหาเห็ดเป็นจำนวนมากประมาณวันละเกือบ 100 คน จึงได้มีการจัดทำมาตรการสำหรับผู้เข้าหาเห็ดป่าดังนี้

  1.  เมื่อจะเข้ามาหาของป่าในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น ให้เข้าทางประตูทางเข้าสวนสัตว์ขอนแก่น เท่านั้น
  2.  ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ติดต่อแลกบัตรที่ป้อมยาม หน้าประตูทางเข้าสวนสัตว์ขอนแก่น ก่อนเข้าหาของป่าทุกครั้ง
  3.  เวลาที่ให้เข้าหาของป่า เวลาตั้งแต่ 03.00 – 18.00 น. เท่านั้น
  4.  ห้ามผู้ที่เข้าหาของป่า เข้าไปในบริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์โดยเด็ดขาด
  5.  เมื่อกลับออกมาให้แลกบัตรคืน และชั่งน้ำหนักของป่าที่หาได้เพื่อเก็บเป็นสถิติต่อไป
  6.  ห้ามตัดหรือทำลายแนวรั้ว
  7.  ไม่ลักทรัพย์ หรือ ขโมยทรัพย์สินของสวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้มาตรการที่กำหนดขึ้นดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่เข้าหาเห็ดป่า และความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการนั้นเอง.
แสดงความคิดเห็น