ขอนแก่น โรงเรียนได้รับผลกระทบไฟฟ้าไม่พอไฟตกบ่อย

นี่คือเสียงสะท้อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านนาเรียง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น หลังไฟฟ้าของโรงเรียนได้เกิดดับลง ขณะที่กำลังเรียนและสภาพอากาศอยู่ในอากาศร้อนในช่วงกลางวัน นอกจากนี้สภาพสายไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ก็อยู่ในสภาพเก่า และสายไฟฟ้าเริ่มหลุดห้อยออกจากผนังห้องเรียน

นายประวุฒิ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเรียง กล่าวว่า ที่รงเรียนแห่งนี้ ประสบกับปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ ซึ่งได้มีการให้ของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพองมาตรวจสอบแล้ว ปัญหาเกิดจากระบบจ่ายไฟฟ้าที่จ่ายมาผ่านหลายหมู่บ้าน เพราะจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก และเมื่อผ่านมาถึงโรงเรียนของตนเองไฟฟ้าไม่เพียงพอ อีกทั้งสายไฟฟ้าแรงสูงมีขนาดเล็กด้วย จึงทำให้ไฟฟ้าที่เข้ามาที่โรงเรียนจะไม่พอต่อความต้องการใช้ ทำให้ทุกห้องเรียนจะต้องเปิดหน้าต่างเปิดพัดลม ส่วนห้องนักเรียนอนุบาลที่ติดตั้งแอร์ก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้ เพราะจะไปดึงไฟฟ้าห้องเรียนอื่นๆ ซึ่งขณะนี้มีช่างเข้ามาก่อสร้างสนามเด็กเล่นทำให้มีการไฟฟ้าในการเชื่อมเหล็ก ก็ส่งผลกระทบกับระบบไฟฟ้าของโรงเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งการแก้ปัญหาทางโรงเรียน จะต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะของโรงเรียน เพื่อจะทำให้ระบบไฟฟ้าถึงจะเพียงพอ แต่ก็ต้องใช้งบประมาณติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ามากกว่า 3 แสนบาท นอกจากนี้ทางช่างไฟฟ้ายังได้ให้คำแนะนำโดยการเปลี่ยนสายไฟฟ้าทั้งหมด เพราะอาจจะแก้ไขปัญหาไฟตกแต่ทางโรงเรียนก็ไม่ทำได้ เพราะทางช่างไฟฟ้าก็ไม่สามารถการันตีว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้ทั้งชาวบ้านและโรงเรียน ยังประสบปัญหาไฟฟ้าที่ดับบ่อยครั้ง แต่ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งหากมีการขยายไฟฟ้าก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาไฟตกและไฟดับได้.

แสดงความคิดเห็น