ผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รวมกลุ่มกันปลูกพืชผักหลายชนิด เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงวัยให้มีกิจกรรมทำร่วมกัน มีพ่อค้าแม่ค้าสั่งซื้อไม่ขาดสายจนพืชผักไม่พอขาย

10 ส.ค.66 ที่แปลงปลูกผักกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่พืชผักสมุนไพรบ้านนิคม หมู่ 9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ กำลังช่วยกันนำผักสลัดและผักบุ้งที่เก็บมาสด ๆ จากแปลงปลูก มาล้างทำความสะอาด ก่อนจะนำไปบรรจุใส่ถุงพลาสติกเพื่อเตรียมขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อผักจากกลุ่มชาวบ้านเป็นประจำทุกวัน ทำให้ชาวบ้านที่นี่ต้องช่วยกันเร่งเพาะปลูกพืชผักชุดใหม่ แทนผักชุดเดิมที่เก็บไปให้เร็วที่สุด เพื่อให้มีผลผลิตไว้จำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่สั่งซื้อจำนวนมาก โดยการเพาะปลูกพืชผักที่นี่จะเป็นการปลูกบนแปลงยกพื้นสูงจากผิวดิน มีโดมครอบ และใช้ระบบการรดน้ำแบบสปริงเกอร์ ซึ่งส่งผลดีคือ สามารถควบคุมคุณภาพและดูแลพืชผักได้ดีกว่าการปลูกในพื้นดินแบบทั่วไป โดยแต่ละโดมจะมีสมาชิกเป็นผู้ดูแลผักที่ตนเองเพาะปลูก ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งจำหน่าย

นายคำไส ทองโคตร ผู้ใหญ่บ้านบ้านนิคม หมู่ 9 ในฐานะประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่พืชผักสมุนไพรบ้านนิคม เล่าว่า การรวมกลุ่มกันปลูกพืชผักจำหน่าย เริ่มต้นมาจากแนวคิดที่ต้องการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับคนในชุมชน และขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งที่บ้านนิคม หมู่9 ก็มีผู้สูงวัยอยู่จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่หลังฤดูทำนาแล้วเสร็จก็จะว่างงาน ทำให้ผู้สูงวัยไม่มีกิจกรรมที่จะทำร่วมกัน จึงกลายมาเป็นแนวคิดในการรวมกลุ่มปลูกพืชผักสมุนไพร โดยผักที่เพาะปลูกจะเป็นผักปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากจนผักที่ปลุกไว้ไม่พอขาย ปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิกอยู่ จำนวน 44 คน ช่วยกันบริหารจัดการแปลงปลูก จำนวน 28 โดม โดยเงินที่ได้จากการขายผักของสมาชิกจะถูกหักเข้าบัญชีของกลุ่มฯ จำนวน 100 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งเงินที่หักเข้ากลุ่มฯ ก็จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการแปลงปลูกของกลุ่ม และนอกจากการเป็นแหล่งผลิตพืชผักสมุนไพรส่งขายสร้างรายได้แล้ว ที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีหน่วยงานต่าง ๆ เดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น