ขอนแก่น มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แจกข้าวสาร1ตัน ผู้ยากไร้

12 ส.ค.66 ที่ ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า เขตเทศบาลนครขอนแก่น มีประชาชนจำนวนมากมารอรับทาน ทุนการศึกษา รถเข็น และเตียงผู้ป่วยให้ กับผู้ที่มีรายได้น้อยในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “งานมหากุศลเพื่อแม่แผ่เมตตา ครั้งที่ 9″ ซึ่งมีนางสาวภัสรา เชษฐโชติศักดิ์ ประธานจัดงานมหากุศลฯ ได้ดำเนินงาน พร้อมกับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากสมาชิกของชมรมสามัคคี 44 และเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 อีกทั้งให้ทุกคนมีโอกาสร่วมสร้างบุญบารมี มีเมตตาจิตรู้จักเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ

 

 โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีสักการะองค์เทวะอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ส่งเตี้ยง) การให้บริการตรวจสุขภาพฟรี การบริจาคโลหิต ตั้งโรงทาน การมอบทุนการศึกษา จำนวน 32 ทุน โดยให้นักเรียนและมารดาได้มีการไหว้และมอบพวงมาลัยดอกมะลิให้กัน ก่อนที่นักเรียนจะได้รับมอบทุนการศึกษา จากนั้นได้มีการมอบเตียงให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 5 เตียง รถเข็นผู้พิการ จำนวน 30 คัน ไม้เท้าผู้สูงอายุ 20 อัน การไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 3  ตัว ,พิธีประทับทรง การเจิมสิ่งของและประสาทพรให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา การปล่อยนกปล่อยปลา แจกเครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค จำนวน 2,023 ชุด”

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานมหากุศลเกิดจากการร่วมมือแรงร่วมใจของสมาคมปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำคุณ ประโยชน์ต่อส่วนรวม การทำบุญอันยิ่งใหญ่นี้ทำให้เกิดแรงศรัทธาอย่างหลั่งไหล เพื่อมีส่วนร่วมที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ในสังคม โดยเฉพาะข้าวสารที่บรรจุใส่ถุงละ 5 กิโลกรัม ที่นำมาแจกในวันนี้น้ำหนักมากกว่า 1 ตัน ซึ่งจะมีข้าวที่จะหุงรับประทานเป็นเวลาหลายวัน

แสดงความคิดเห็น