ป.ป.ช. ขอนแก่น พบถนนไม่ตรงสัญญา แนะแก้ให้ตรง

ป.ป.ช.ขอนแก่น พบถนนไม่ตรงสัญญา แนะรีบแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญา พบอีกแก้ทันที

ป.ป.ช. ขอนแก่น ลงพื้นที่ เฝ้าระวังเหตุ! โครงการก่อสร้าง คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองผง องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายกุล ภาคเดียว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น และเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตการใช้งบประมาณ และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการร่วมกันในการทำงานของหน่วยงาน
—————
ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองผง ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 9 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย งบประมาณ  324,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
————–
จากการลงพื้นที่มีข้อสังเกต ดังนี้
1.พื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพบรอยแตกร้าวด้านข้างประมาณ 40 ซม.
2.บริเวณจุดตัด joint 100 ม. ไม่มีการตัดร่อง joint และไม่ได้ลงวัสดุยารอยต่อตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและรูปรายการ
—–
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามจุดข้อสังเกตให้เป็นไปตามสัญญา และขอชื่นชมการทำงาน ทั้งนี้หากพบข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามแบบระหว่างดำเนินการ ให้แก้ไขโดยทันที
แสดงความคิดเห็น