ป.ป.ช.ขอนแก่น ขอชื่นชม ปรับปรุงได้ตามแบบ

ป.ป.ช.ขอนแก่น ชื่นชมอบต.หนองแวงนางเบ้า ปรับปรุงห้องการช่างได้ตรงตามแบบ

ป.ป.ช. ขอนแก่น ลงพื้นที่ เฝ้าระวังเหตุ! โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า
วันที่ 1 กันยายน 2566   เวลา 13.30 – 16.00 น. นายกุล ภาคเดียว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น และเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตการใช้งบประมาณ และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการร่วมกันในการทำงานของหน่วยงาน
—————
ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ห้องกองช่าง อบต.) กว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 2.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายมาตรฐาน 1 ป้าย) งบประมาณ  302,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
—–
ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานเรียบร้อยเป็นไปตามแบบ จึงขอชื่นชม ทั้งนี้หากพบข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามแบบระหว่างดำเนินการ ให้แก้ไขโดยทันที
แสดงความคิดเห็น