OR เปิดบ้านโชว์สื่อท้องถิ่น ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”

OR เปิดอาณาจักรสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” อย่างแท้จริง

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน ที่ผ่านมา คณะสื่อมวลชนจากจังหวัดขอนแก่น และสงขลาได้เดินทางไปร่วมเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) และศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business Center หรือ OASYS) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ให้ต้อนรับ

ทั่งนี้โออาร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นจังหวัดขอนแก่นและสงขลา ซึ่งมีสถานปฏิบัติการหลักของ OR ตั้งอยู่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งร่วมหาแนวทางในการสร้างโอกาสเติบโตให้กับทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ สังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ได้เชิญมาเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) และศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (OASYS) ตลอดจนรับฟังทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจค้าปลีกน้ำมันของ OR เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของ OR ได้ดียิ่งขึ้น

สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ หรือ OR Academy เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับทั้ง พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นมืออาชีพ โดยมีการแบ่งศูนย์การเรียนรู้ออกเป็น 2 แห่ง ได้แก่ OR Academy อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ OR และ QSHE Training Center จังหวัดสระบุรี ซึ่งสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด (QSHE Training)

ส่วนศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ หรือ OASYS ของ Café Amazon ถือเป็นแหล่งวบรวมความภูมิใจของคาเฟ่อเมซอนที่จะถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กาแฟ ให้แก่ผู้ที่หลงใหลในกลิ่นและรสชาติของกาแฟ OASYS เป็นศูนย์รวมของระบบที่ดำเนินงานแบบมืออาชีพ ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอบรมคาเฟ่อเมซอน โรงคั่วกาแฟ โรงเก็บเมล็ดกาแฟดิบ โรงงานเบเกอรี โรงงานผงผสม และศูนย์กระจายสินค้า ซึ่ง OR ได้ลงทุนทั้งด้านเทคโนโลยีและ Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและรองรับการเติบโตของธุรกิจ Café Amazon เพื่อสร้างมาตรฐาน และคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังช่วยให้ OR ได้รับมุมมองและข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชนในภูมิภาค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปเติมเต็มพัฒนาทิศทางดำเนินธุรกิจและแนวทางการสนับสนุนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ได้ตรงจุด ให้ทุกภาคส่วนเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR SDG ทั้ง 3 ด้าน คือ “S” หรือ “SMALL” “D” หรือ “DIVERSIFIED” และ “G” หรือ “GREEN” ด้าน “S” หรือ “SMALL” มุ่งเน้นไปที่การให้โอกาสคนตัวเล็กให้เติบโตพัฒนาได้อย่างยั่งยืน อย่างเช่นกลุ่มเกษตรกรไร่กาแฟหรือผู้ประกอบในท้องกิ่น

ด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่มุ่งสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตทุกรูปแบบ และเปิดรับผู้มีข้อจำกัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือผู้สูงอายุ ให้ได้มีโอกาสเติบโตไปด้วยกัน
และด้านสุดท้าย “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของ OR 2030 ในการลดขยะของเสียให้เป็น 0 และการปล่อยคาร์บอนเป็น 0 ในอนาคตอีกด้วย โดยมีทั้งการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และการรีไซเคิลขยะต่าง ทั้งหมด 3 ด้านเพื่อเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Empowering All Toward Inclusive Growth” เพื่อเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างแท้จริง​

แสดงความคิดเห็น