ศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 4 พิพากษาคุก กลุ่ม นายยี – ผอ.โนนม่วงฯ จ.อุบลฯ

ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 4 พิพากษา คุกเอกชน 7 ราย กลุ่ม กลุ่ม ‘นายยี พณิชยา’ คนละ 4 ปี – ผอ.โนนม่วงโนนจิก อุบลราชธานี โดนด้วย

 

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักข่าวอิศรา รายงาน คดีกล่าวหาทุจริตจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 (งบแปรญัตติ) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ (สนามฟุตซอล) เคยติดตามตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกมาตั้งแต่ช่วงปี 2557 ปัจจุบันศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เริ่มมีคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุกผู้เกี่ยวข้องเป็นทางการแล้ว

ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2566  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหาทุจริตในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 (งบแปรญัตติ) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ (สนามฟุตซอล) มีลักษณะมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ และการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามรูปแบบรายการและวิธีการก่อสร้างสนามกีฬา ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

สำนักงาน ป.ป.ช.ระบุว่า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีความพิพากษาตัดสินคดีจำคุกจำเลย 7 ราย คดีนี้ ในส่วนของเอกชน เป็นทางการแล้ว ผู้บริหารโดนลงโทษจำคุกคนละ 4 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนม่วงโนนจิก จังหวัดอุบลราชธานี โดนด้วย 

โดยคดีนี้ ปรากฏชื่อจำเลย ประกอบด้วย

– ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอ โอ ดี จำเลยที่ 1

– นายอนุชา หรือนนทชิต วงศ์มณีรัตน์ จำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.จีโอโอดี

– นายพิพัฒน์ กาลพัฒน์ จำเลยที่ 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนม่วงโนนจิก  จังหวัดอุบลราชธานี

– บริษัท วายอีอี จำกัด จำเลยที่ 4

– นายยี พณิชยา กรรมการผู้จัดการของ บริษัท วายอีอี จำกัด จำเลยที่ 5

– บริษัท สปอร์ต แอนด์ เกม จำกัด จำเลยที่ 6

– นางสาวเบญจพันธ์ บุญบงการ จำเลยที่ 7  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปอร์ต แอนด์ เกม จำกัด

ศาลฯ พิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบประมวล กฎหมายอาญามาตรา 86 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษ หนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90

จำคุก จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 7 คนละ 4 ปี และปรับจำเลย ที่ 1 ที่ 4 และที่ 6 แห่งละ 80,000 บาท

หากจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 6 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 29, 29/1

ให้นับโทษจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อท 213/2565 คดีหมายเลขแดงที่ อท99/2566 ของศาลนี้ และนับโทษจำคุกจำเลย ที่ 5 และที่ 7 ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อท215/2565 คดีหมายเลข แดงที่ อท100/2566 ของศาลนี้

แต่ที่โจทก์ขอให้นับโทษของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 7 ต่อจากโทษของ จำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อม17/2564 และคดีอาญาหมายเลขดำที่ อม18/2565 ของศาลฎีกาแผนก คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นั้น

คดีดังกล่าวศาลยังไม่มีคำพิพากษา จึงให้ยกคำขอส่วนนี้

อย่างไรก็ดี คดีนี้ ยังไม่สิ้นสุด จำเลยทั้งหมด มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้

อนึ่งก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับคดีทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียน คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลความผิดนายวิรัช รัตนเศรษฐ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กับพวก รวม 87 คน ในคดีกล่างหาทุจริตเงินจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 จัดสร้างสนามฟุตซอลให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 18 จังหวัด มูลค่า 4,459 ล้านบาท รวมทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จ.นครราชสีมา ส่วน นางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดอำนาจเจริญ และพวกรวมจำนวน 28 ราย ก็ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัยในคดีทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยทั้งสองคดีมีการส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด (อสส.) ฟ้องร้องตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว

จำเลยทั้งหมดยังมีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลได้เช่นกัน

แสดงความคิดเห็น