เทียบชัดๆ เนื้อหาตำราขอ ‘ศ.’ อาจารย์ ม.ดังภาคอีสาน & บทความนักวิจัย เหมือนกันจริงหรือ?

เปรียบเทียบเนื้อหาในตำราวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยดังภาคอีสาน ใช้เป็นผลงานวิชาการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ บางส่วน กับข้อมูลเนื้อหาบทความวิชาการของนักวิจัยรายแรก ที่ตีพิมพ์กลางปี 2555 

จะเห็นได้ว่า 1. มีเนื้อหาข้อความหลายหน้า ที่เหมือนกัน แต่รูปแบบการอ้างอิงไม่เหมือนกัน 2. มีการใช้รูปภาพตารางแสดงผลเหมือนกัน แต่ข้อความอธิบายเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

รายงานข่าวแจ้งว่า “มีเรื่องนี้ร้องเรียนเข้ามาจริง และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้าไปดูรายละเอียดแล้ว ส่วนจะใช้เวลาในการตรวจสอบนานเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้ ที่สำคัญต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย” คือ คำยืนยันของ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ต่อกรณี ตำราวิชาการของอาจารย์รายหนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังภาคอีสาน ที่ใช้เป็นผลงานวิชาการเสนอขอตำแหน่ง ศ.หรือ ศาสตราจารย์ ถูกร้องเรียนว่ามีเนื้อหาข้อความเหมือนกันกับบทความวิชาการของนักวิจัย 2 ราย จำนวนหลายหน้า จนแทบจะเป็นข้อความเดียวกันขณะที่ปัจจุบัน อาจารย์รายนี้ ได้รับการแต่งตั้งให้ได้ตำแหน่ง ศ. ไปแล้ว picddsdsdssasasasasoooo4 10 66

เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น สำนักข่าวอิศรา นำข้อมูลเนื้อหาในตำราวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังภาคอีสาน ที่ใช้เป็นผลงานวิชาการเสนอขอตำแหน่ง ศ.หรือ ศาสตราจารย์ ที่ถูกตีพิมพ์ในช่วงปลายปี 2560 บางส่วน มาเปรียบเทียบกับข้อมูลเนื้อหาบทความวิชาการของนักวิจัยรายแรก ที่มีตีพิมพ์ในช่วงกลางปี 2555 มานำเสนอแบบหน้าต่อหน้า แสดงรายละเอียดได้ตามภาพถ่ายต่อไปนี้ ส่วนแรก  เนื้อหาในตำราวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังภาคอีสาน   (หน้า 224,225,226)

picsaaararaperpa4 10 66picboookksdkkdkdskdsdssdds9634 10 66picboookksdkkdkdskdsdssdds999634 10 66เนื้อหาบทความวิชาการของนักวิจัยรายแรก ที่มีตีพิมพ์ในช่วงกลางปี 2555 picppedsrcfvggggggggg4 10 66picppedsrcfvggggggggg004 10 66picppedsrcfvggggggggg014 10 66ส่วนที่สอง เนื้อหาในตำราวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังภาคอีสาน   (หน้า 229,230,231,232)picnnnnnerqwqwqwqw4 10 66picnnnnnerqwqwqwqw004 10 66picnnnnnerqwqwqwqw0204 10 66เนื้อหาบทความวิชาการของนักวิจัยรายแรก ที่มีตีพิมพ์ในช่วงกลางปี 2555 picppedsrcfvggggggggg054 10 66picppedsrcfvggggggggg024 10 66picppedsrcfvggggggggg034 10 66picppedsrcfvggggggggg044 10 66จากการเปรียบเทียบข้อมูลเนื้อหาในตำราวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังภาคอีสาน ที่ใช้เป็นผลงานวิชาการเสนอขอตำแหน่ง ศ.หรือ ศาสตราจารย์ บางส่วน กับข้อมูลเนื้อหาบทความวิชาการของนักวิจัยรายแรก ที่มีตีพิมพ์ในช่วงกลางปี 2555 ตามภาพถ่ายที่นำเสนอไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า 1. มีเนื้อหาข้อความหลายหน้า ที่เหมือนกัน รูปแบบการอ้างอิงไม่เหมือนกัน 2. มีการใช้รูปภาพตารางแสดงผลเหมือนกัน แต่ข้อความอธิบายเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 3. เนื้อหาในตำราวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังภาคอีสาน ที่ใช้เป็นผลงานวิชาการเสนอขอตำแหน่ง ศ.หรือ ศาสตราจารย์ ที่ถูกตีพิมพ์ในช่วงปลายปี 2560 มิได้มีการอ้างอิงถึงชื่อของนักวิจัยรายแรก ที่มีตีพิมพ์ในช่วงกลางปี 2555 แต่อย่างใด ขณะที่สำนักข่าวอิศรา ได้ติดต่อไปยังนักวิจัยเจ้าของบทความวิชาการที่มีตีพิมพ์ในช่วงกลางปี 2555 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ได้รับแจ้งว่า ยังไม่แน่ใจว่าทางสำนักข่าวอิศราได้ข้อมูลมาจากไหน อยากให้ไปเช็คก่อนว่ามีรายละเอียดเป็นยังไง ใครเป็นคนคัดลอกงานวิจัย ถ้าได้รายละเอียดค่อยติดต่อกลับมาอีกครั้ง หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม สำนักข่าวอิศรา จะนำมาเสนอต่อไป  อย่างไรก็ดี การตรวจสอบกรณีนี้ ของ อว. ยังไม่สิ้นสุด อาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังภาคอีสาน และผู้เกี่ยวข้อง ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
แสดงความคิดเห็น