โครงการ ซ่อมแซมบ้านทั่วไทย ให้กับผู้ที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สนองตอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยเฉพาะทหารกองทหารกองประจำการ

เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ผู้พัน ออฟ ผบ.ร.8 พัน.2 ส่งมอบบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ น้องทหารคนเล็ก!!

  โครงการ ซ่อมแซมบ้านทั่วไทย ให้กับผู้ที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สนองตอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยเฉพาะทหารกองทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบก รวมถึงพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข
เมื่อ 3 ม.ค. 67 ที่ บ้านเลขที่ 28 หมู่ 8 บ.โนนตูม ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พ.ท. สรเชษฐ ดีเอื้อ ผบ.ร.8 พัน.2 เป็นประธาน พิธีส่งมอบบ้าน ให้กับครอบครัว พลทหารพร้อมพันธุ์ เกตุแก้ว ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกำลังพลที่มีฐานะค่อนข้างยากจน ตามนโยบายของ กองทัพบก ในการดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพล ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจาก บริษัทเอี่ยมเส็ง 2003 จำกัด โดยมีส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีฯ
พ.ท. สรเชษฐ ดีเอื้อ ผบ.ร.8 พัน.2 กล่าวถึงโครงการ “กองทัพบก ตามโครงการ ซ่อมแซมบ้านทั่วไทย ให้กับผู้ที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สนองตอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยเฉพาะทหารกองทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบก รวมถึงพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข”
ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อีกทั้งพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ โดยการสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10 และเป็นการน้อมนำพระราโชบาย ของ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาเป็นที่พึ่งพา ตั้งมั่น แสดงออกถึงความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทำให้การช่วยเหลือ สร้างบ้านให้กับราษฎรผู้ยากไร้ดังกล่าว สำเร็จด้วยดี.
#Dokkoon News.
แสดงความคิดเห็น