ขอนแก่น “บ้านทุ่มเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล”

โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล
เพื่อเสริมสร้างให้คนในชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจรับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดและการดูแลผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลผ่านการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางพิลาศลักษณ์ พรกุณา ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม และผู้อำนวยการกองหัวหน้าฝ่ายพนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่มเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยมีพระครูประโชติรัตนธรรม (ไพรฑูรย์ ) เจ้าอาวาสวัดยอดแก้ว เจ้าคณะตำบลบ้านทุ่มเขต 1,พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น,นายประจวบ รักแพทย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น,พ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายในตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ตำรวจภูธรภาค 4 ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม กล่าวว่าการจัดทำโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างให้คนในชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจรับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดและการดูแลผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด รวมถึงผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลผ่านการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข.
#Dokkoon News.
แสดงความคิดเห็น