สภ.บ้านไผ่ ประชุมกำชับการปฏิบัติราชการ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน !!

สภ.บ้านไผ่ ประชุมกำชับการปฏิบัติราชการ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน !!

วันที่ 8 ม.ค.2567) เวลา 09.30 น.
พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วย คณะ กต.ตร.ภ.จว.ขอนแก่น และ ที่ปรึกษา ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.บ้านไผ่ พบ พ.ต.อ.ปรัชญามาศ ไชยสุระ ผกก.สภ.บ้านไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.บ้านไผ่ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ และร่วมให้การต้อนรับ
จากนั้นจึงได้ประชุมกำชับการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของ ตร. , ภ.4 และ ภ.จว.ขอนแก่น อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
2. การบริหารงานสถานีตำรวจ ให้ขับเคลื่อนตามนโยบายของ ตร. อย่างจริงจัง และเตรียมความพร้อมในการตรวจการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ
3. ให้มีการฝึกซ้อมทบทวนยุทธวิธีตำรวจ เช่น แนวคิดจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ active shooter,การระงับเหตุตามแผนเผชิญเหตุต่างๆ อย่างจริงจัง เพื่อให้ปฏิบัติได้จริง
4. ให้มีการตรวจสถานบริการ/ร้านอาหาร เวลาเปิด-ปิด ป้องกัน เด็ก เยาวชน เข้าใช้บริการ มิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย  และป้องกันปราบปราม กวาดล้างยาเสพติด อาชญากรรมอย่างจริงจัง
5. โครงการพิทักษ์นาคา/ชุมชนยั่งยืนฯ ให้ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
6. งานยาเสพติด ให้เร่งรัดค้นหาผู้เสพ ผู้ใช้ ผู้ป่วยฯ เข้าสู่กระบวนการบำบัด ตามโครงการของ ตร.
7. ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ผบ.ตร. /รอง ผบ.ตร. ด้านการป้องกันปราบปราม
8. ให้มีการตรวจ/สำรวจอาวุธปืน สิ่งของหลวง ควบคุมการเบิกจ่าย การใช้ ให้ถูกต้อง
9. ให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย ผวจ. ให้ร่วมปิดล้อมตรวจค้นร่วมกับ ฝ่ายปกครอง. สถานบริการ ร้านอาหาร สถานที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย
10.ด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้มีการกวดขันจับกุมการกระทำผิดตามกฎหมาย
11. ให้กวดขันป้องกันปราบปรามบ่อนการพนัน ยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมอื่นๆอย่างจริงจัง
12.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน ดูแล มาตรการการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่งที่ 1212/2537 อย่างจริงจัง
13. ดูแลรักษาสถานที่ราชการ ที่ทำงาน อาคาร บ้านพัก ให้มีความสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม ให้บริการทุกสายงานด้วยความเต็มใจ ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
14.กำชับหัวหน้าสถานี  พนักงานสอบสวน กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งความ เกี่ยวกับความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำเนินการ ตามนโยบาย ตร.,ภ.4และ ภ.จว.ขอนแก่น กำหนด
 จากนนั้นได้เดินทางไปโครงการตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ บ้านโนนสิงห์ทอง ม.5 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง สภ.บ้านไผ่ กับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ เพื่อมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนที่อยู่อาศัยพื้นที่ ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป
โดยมี นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ สภาผู้แทนราษฎร เขต 11 จ.ขอนแก่น, พ.ต.อ.ปรัชญามาศ ไชยสุระ ผกก.สภ.บ้านไผ่, ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.บ้านไผ่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, นายก อบต., คณะครู, สาธารณสุข และผู้แทนภาคีเครือข่ายโครงการฯ ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ่
และเดินทางไปเยี่ยมเยียนอาการ ด.ต.อดิศักดิ์ อรรคฮาด ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านไผ่ ที่ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก และได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจ ให้หายป่วยในเร็ววัน
ในการนี้ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น และคณะ ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ ให้แก่ ด.ต.อดิศักดิ์ อรรคฮาด ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านไผ่ และครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ณ บ้านพัก ด.ต.อดิศักดิ์ อรรคฮาด ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านไผ่ ต.ในเมือง อ. บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น