SMART DAY สภาเมืองภาคพิเศษ “ฟื้นใจเมือง สรร-สร้าง ย่านสร้างสรรค์”| 26 ส.ค. 60

สภาเมืองภาคพิเศษ SMART DAY ฟื้นใจเมือง สรร-สร้าง ย่านสร้างสรรค์
เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญร่วมงาน SMART DAY ฟื้นใจเมือง สรร-สร้าง ย่านสร้างสรรค์ ร่วมชมผลงานสร้างสรรค์ 3 ด้าน จราจรสร้างสรรค์ พื้นที่สร้างสรรค์ เศรษฐกิจสังคมสร้างสรรค์ และเชิญประชาชนนำรูปเก่ามาเล่าเรื่องตำนานเมืองขอนแก่นในอดีต พร้อมร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนร่วมแชร์ไอเดียการใช้พื้นที่ธนาคารชาติหลังเก่า ถนนกลางเมือง พร้อมร่วมชิมหมูปิ้งสมาร์ท ฟรี!! 26 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานหน้าธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แห่งเดิม) ถนนกลางเมือง

กิจกรรมในงาน

1.ร่วมชมผลงานสร้างสรรค์ตลอด 1 ปี 

  • จราจรสร้างสรรค
  • พื้นที่สร้างสรรค์
  • เศรษฐกิจสังคมสร้างสรรค์

2.ผ้าป่ารูปเก่า

  • เชิญนำรูปภาพเก่ามาเล่าเรื่อง ตำนานเมืองขอนแก่นในอดีต

3.การเสวนา

  • ฟังการเสวนาพื้นใจเมือง สรร-สร้าง ย่านสร้างสรรค์ ร่วมแชร์ไอเดียการใช้พื้นที่ธนาคารชาติ

 

เทศบาลนครขอนแก่น

 

Facebook Comments