SMART DAY สภาเมืองภาคพิเศษ “ฟื้นใจเมือง สรร-สร้าง ย่านสร้างสรรค์”| 26 ส.ค. 60

SMART DAY สภาเมืองภาคพิเศษ “ฟื้นใจเมือง สรร-สร้าง ย่านสร้างสรรค์”| 26 ส.ค. 60

เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญร่วมงาน SMART DAY ฟื้นใจเมือง สรร-สร้าง ย่านสร้างสรรค์ | 26 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป