“โตโยต้าแก่นนคร” นำร่องผู้ประกอบการใช้อาคารประหยัดพลังงาน

 

เมื่อวันพุธที่ 6 ธ.ค. 60 ได้มีพิธีรับมอบรางวัลโครงการ อาคารโชว์รูมและศูนย์บริการ โตโยต้าแก่นนคร สาขาบ้านดอน ของบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวไทย TREEA NC ในระดับ Platinum

ภายในพิธีฯ ได้รับเกียรติจาก คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทยมอบรางวัล และ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัล สถานที่ที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2560 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับ คุณโชคชัย คุณวาสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัล โดยมี ผศ.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร กรรมการสถาบันฯ  และ 8 องค์กรเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี

อาคารโชว์รูมและศูนย์บริการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด สาขาบ้านดอน ได้ทำการออกแบบที่สอดคล้องกับเกณฑ์ TREES-NC โดยเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เพื่อให้อาคารใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารดีขึ้น เริ่มต้นจากการลดใช้พลังงาน เนื่องจากบนอาคารโชว์รูม มีแผง Solar Cell ขนาด 53.1 กิโลวัตต์ เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้า

มีการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ ประหยัดน้ำ 100% อีกทั้งการออกแบบนวัตกรรมอาคารเพื่อคนทุกคน ( Universal Design ) อาคารโชว์รูมและศูนย์บริการ โตโยต้าแก่นนคร สาขาบ้านดอนแห่งนี้ ผ่านการตรวจสอบและได้รับรางวัลอาคารเขียวขั้นสูงสุดระดับ Platinum จากสถาบันอาคารเขียวไทยในลำดับที่ 4 ของประเทศไทย ( อันดับที่ 1 อาคารโขว์รูมและศูนย์บริการโตโยต้า ในประเทศไทย )

– รางวัลอาคารเขียวขั้นสูงสุดระดับ ( Platinum ) จากสถาบันอาคารเขียวไทย ในลำดับที่ 4 ของประเทศไทย และ ( อันดับที่ 1 อาคารโชว์รูมและศูนย์บริการโตโยต้า ในประเทศไทย )

– รางวัลสถานที่ที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2560 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

Facebook Comments