มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า มอบวีลแชร์ และเงินบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส

 

พระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงปู่คูณ)เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9  ดร. อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น  รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท ประธานมูลนิธิฯ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกอบจ.ขอนแก่น นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า และคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ร่วมมอบเงินบริจาคและรถวีลแชร์ แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้ ณ ห้องประชุม มงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 /2561   หนึ่งในภารกิจหลักของมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า

 

 

 

Facebook Comments