สรุป7วันอันตราย ขอนแก่นตาย 12 บาดเจ็บ 75 สาเหตุหลักเมาแล้วขับ

จังหวัดขอนแก่นปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 61 “7 วันอันตราย”ยอดพุ่ง ตาย 12 ราย บาดเจ็บ 75 คน สาเหตุจากเมาแล้วขับยังเป็นอันดับหนึ่ง วางมาตรการเทศกาลสงกรานต์  2561 อุบัติเหตุบนถนนตายเจ็บต้องลดลง

วันที่ 4 ม.ค.2561 ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยจังหวัดขอนแก่นได้สรุปอุบัติเหตุ 7 วันช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดขอนแก่น เกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย ผู้เสียชีวิต 2 คน รวม 6 วันเกิดเหตุ 76 ครั้งเจ็บ 75 รายเสียชีวิต 12 ราย ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่เกิดอุบัติเหตุ 65 ครั้ง เจ็บ 64 ราย เสียชีวิต 11 ราย มีอำเภอที่เสียชีวิตมี 10 อำเภอ มากสุดเมืองขอนแก่น 3 ราย อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมี 19 อำเภอ ส่วนอำเภอไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยตลอดทั้ง 7 วันมี 7 อำเภอ มีการเรียกตรวจยานพาหนะเพิ่มขึ้นกว่าแสนคันมีการดำเนินคดีมากกว่าปี 2560 ถึงห้าพันคดี โดยจุดตรวจหลักทั้ง 72 จุดใน 26 อำเภอ มีการเรียกตรวจรถจำนวน 315,513 คัน ดำเนินคดีจำนวน 23,938 ราย มากที่สุดไม่มีใบขับขี่ รองลงมาไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็ดขัด ขับรถเร็ว ฝ่าฝืนสัญญานจราจร สำหรับคดีที่เป็นสาเหตุเกิดอุบัติเหตุคือเมาแล้วขับมีการดำเนินคดีเพิ่มขึ้นกว่า 50 % ดำเนินคดี 722 ราย จักรยานยนต์เกิดมากที่สุด 80 % ถนนในหมู่บ้านใน อบต.เกิดเหตุสูงสุด รองลงมาถนนกรมทางหลวง สาเหตุเกิดอุบัติเหตุหลัก เมาแล้วขับ รองลงมา ขับรถเร็ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ยอมรับว่า ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น การเสียชีวิต การบาดเจ็บก็มากขึ้นกว่าทุกปี ทั้งที่เจ้าหน้าที่มีการเข้มงวดและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มีการปรับแผนการทำงานทุกวัน เมื่อเข้มงวดบนถนนหลวงกลับไปเกิดในชุมชนหมู่บ้านมากขึ้นคนเจ็บคนตายก็มีแต่วัยรุ่น ซึ่งในจุดนี้ จังหวัดจะนำไปปรับเปลี่ยนแผนการทำงาน และควบคุมดูแลการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในเดือนเมษายนนี้ เพื่อจะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในทุกจุดของจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ประชาชนก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วย

 

 

Facebook Comments