เตรียมก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 เชื่อมบึงกาฬ-บอลิคำไซ

กรมทางหลวง เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 เชื่อมบึงกาฬ – บอลิคำไซ

          กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) แล้วเสร็จ เตรียมเสนอของบประมาณดำเนินการก่อสร้างในปี 2562 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศในการรองรับปริมาณการเดินทาง และการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดี ทล. กล่าวว่า โครงการสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) มีจุดเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 222 บริเวณ กม. 123+430 แนวเส้นทางส่วนใหญ่ตัดผ่านพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ ตำบลบึงกาฬ และตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีจุดข้ามแม่น้ำโขงอยู่ระหว่างท่าทรายเซ็นจูรี่และท่าทรายสุวรรณศรี สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงหมายเลข 13 บริเวณ กม. 136+677 รวมระยะทางตลอดโครงการ 16.34 กิโลเมตร รูปแบบโครงการเป็นทางหลวง ขนาด 4 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างข้างละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร เป็นสะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางและทางเท้า ความยาวสะพานทั้งหมด 1,350 เมตร มีด่านควบคุมทั้ง 2 ฝั่งประเทศ และมีจุดสลับทิศทางจราจรอยู่ในฝั่ง สปป.ลาว มูลค่าการลงทุนรวม 3,930 ล้านบาท คาดการณ์ปริมาณจราจรผ่านสะพานปี 2560 จำนวน 855 คัน/วัน และจะเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนก่อสร้างและมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศ

โครงการสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 พร้อมโครงข่ายเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา – สปป.ลาว – สหภาพเมียนมา – ไทย – เวียดนาม และเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สืบเนื่องจากการหารือระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 การเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทย ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557 รวมถึงการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

_______________

ข่าว : www.bangkokbiznews.com

ภาพ : http://www.wikiwand.com

Facebook Comments