สนข.ไฟเขียวLRTขอนแก่น เตรียมเสนอครม.อนุมัติ

          สนข.ไฟเขียวLRTขอนแก่น เตรียมมอบคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก(คจร.) เสนอผ่าน ครม.พิจารณาอนุมัติ

          วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายธีระศักด์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา เทศบาลนครขอนแก่น นายภารณ ธีรภานุ กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น (รถไฟฟ้า LRT) และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

          โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)เป็นประธานการประชุม รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง รองผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม สำหรับเรื่องที่พิจารณา ประกอบด้วย

          การรายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ และการบริหารโครงการ ศึกษาความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะของเมืองขอนแก่น (รถไฟฟ้า LRT) รวมทั้งรายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)/ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่อง จำนวน ๑ เส้นทาง (สำราญ-ท่าพระ) ระยะทาง ๒๒.๘ กิโลเมตร รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA(Environmental Impact Assessment)ให้เพิ่มเอกสารเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน การคำนวณโครงการระบบขนส่งสาธารณะ การออกแบบ รายละเอียดระบบขนส่ง แบบแปลน แสดงแนวเขตทางและค่าพิกัดต่างๆ การสำรวจทางด้านธรณีวิทยาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบ

          ทั้งนี้หลังจากผลการศึกษาเสร็จสมบูรณ์ ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะดำเนินการเสนอเพื่อพิจารณาในส่วนของนโยบาย เพื่อมอบหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)ตามลำดับ ซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลนครขอนแก่น ได้ทำหนังสือและเข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อรายงานความก้าวหน้าและขอให้กระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือแสดงเจตจำนง ในการเป็นเจ้าของโครงการและขอให้ผลการศึกษาของ สนข.กระทรวงคมนาคม เพื่อไปดำเนินการโครงการโดยท้องถิ่นต่อไป

…………….

ที่มา : เทศบาลนครขอนแก่นภาคกิจกรรม

Facebook Comments